Exit Statement

Eliros el Do...Loop, For...Next, funkcio, aŭ subproceduro.

Sintakso:

vidu je Parametroj

Parametroj:

Exit Do

Validas nur ene de ordono Do...Loop por eliri el la iteracio. Programa rulado daŭras ĉe la ordono kiu sekvas la ordonon Loop. Se ordonoj Do...Loop estas ingitaj, la regado transiĝas al la iteracio (Loop) en la sekva plialta nivelo.

Exit For

Validas nur ene de iteracio For...Next por eliri el la iteracio. Programa rulado daŭras ĉe la unua ordono post la ordono Next. En ingitaj ordonoj, la regado transiĝas al la iteracio (Loop) en la sekva plialta nivelo..

Exit Function

Tuj eliras el la proceduro Function. Programa rulado daŭras ĉe la ordono post la voko al la Function.

Exit Sub

Tuj eliras el la subproceduro. Programa rulado daŭras ĉe la ordono post la voko al la Sub.

Note Icon

La ordono Exit ne difinas la finon de strukturo. Ne konfuzu ĝin kun la ordono End.


Ekzemplo:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 REM Plenigu tabelon per testaj datumoj

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

REM Linsearch serĉos en TextArray:sList() por iu TextEntry:

REM Liveros la indicon de la elemento aŭ 0 (Null).

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for REM sItem trovita

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function