Function Statement

Difinas subproceduron uzeblan kiel esprimon por difini liveran tipon.

Sintakso

vidu Parametron

Parametroj:

Sintakso

Function Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]]]) [As Type]

ordona bloko

[Exit Function]

ordona bloko

End Function

Parameter

Name: Nomo de la subproceduro por enhavi la valoron liverotan de la funkcio.

VarName: Parametro pasota al la subproceduro.

Type:Ŝlosilvorto tipdeklara.

Ekzemplo:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 REM Plenigu tabelon per testaj datumoj

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

REM Linsearch serĉos en TextArray:sList() por iu TextEntry:

REM Livera valoro estos la indico de la elemento aŭ 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for REM sItem trovita

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function