Not Operator

Negas esprimon inversigante la bitajn valorojn.

Sintakso:

Result = Not Expression

Parametroj:

Result: Numera variablo kiu enhavas la rezulton de la nego.

Expression: Esprimo negota.

Kiam oni negas bulean esprimon, la valoro True ŝanĝiĝas al False, kaj la valoro False ŝanĝiĝas al True.

En laŭbita nego, ĉiu unuopa bito inversiĝas.

Ekzemplo:

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vOut = Not vA REM Liveras -11

    vOut = Not(vC > vD) REM Liveras -1

    vOut = Not(vB > vA) REM Liveras -1

    vOut = Not(vA > vB) REM Liveras 0

End Sub