MkDir Statement

Kreas novan dosierujon ĉe datuma konservujo.

Sintakso:

MkDir Text As String

Parametroj:

Text: Ĉena esprimo kiu specifas la nomon kaj vojprefiskon de la dosierujo kreota. Ankaŭ uzeblas URL-notacio.

Se la vojprefikso ne estas trovita, la dosierujo kreiĝos en la aktuala dosierujo.

Error codes:

5 Nevalida procedurvoko

76 Path not found

Ekzemplo:

Sub ExampleFileIO

' Example for functions of the file organization

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 as String ="Test"

Const sFile2 as String = "Copied.tmp"

Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Ĉu la dosierujo ekzistas ?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Krei dosierujon"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Aktuala dosierujo"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Horo de kreo"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Longo de dosiero"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Atributoj de dosiero"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Renomi en la sama dosierujo

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Delete all attributes

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Novaj atributoj de la dosiero"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Konvertas sisteman vojprefikson al URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' the colon with DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function