Programaj ekzemploj por regiloj en la dialoga redaktilo

La jenaj ekzemploj estas por dialogo nomita "Dialog1". Uzu la ilojn en la breto Ilaro en la dialoga redaktilo por krei la dialogon kaj aldoni la jenajn regilojn: Markobutono nomita "CheckBox1", Etikeda kampo nomita "Label1", Butono nomita "CommandButton1", kaj Fallisto nomita "ListBox1".

Warning Icon

Uzu konsekvence majusklojn kaj minusklojn kiam vi alligas regilon al objekta variablo.


Malloka funkcio por ŝargi dialogojn

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Montrado de Dialogo

REM malloka difino de variablo

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Legi aŭ redakti atributojn de regiloj en la programo

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM trovu dialogan modelon

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM vidigi tekston de Label1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM agordi novan tekston por regilo Label1

  oLabel1.Text = "New Files"

  REM vidigi modelajn atributojn por regilo CheckBox1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM agordi novan staton por CheckBox1 por model de regado

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM vidigi modelajn atributojn por regilo CommandButton1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM vidigi atributojn por regilo CommandButton1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM ruligi dialogon

  oDialog1.Execute()

End Sub

Aldoni elementon al ListBox

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM aldonas novan elementon al ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

Forigi elementon el ListBox

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM forigi la unuan elementon el ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub