Χάρακες

Οι χάρακες δεν εμφανίζουν μόνο τις διαστάσεις της σελίδας, αλλά υποδεικνύουν τη θέση των στηλοθετών, των εσοχών, των περιγραμμάτων και των στηλών, τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε πάνω στους χάρακες χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Με διπλό κλικ στον χάρακα, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος και να ορίσετε άμεση μορφοποίηση παραγράφου για την τρέχουσα ή όλες τις επιλεγμένες παραγράφους.

Ορισμός στηλοθετών

Στο χάρακα, ορίστε τους στηλοθέτες για την τρέχουσα παράγραφο ή για όλες τις επιλεγμένες παραγράφους, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Ορισμός εσοχών, περιθωρίων και στηλών

Μπορείτε να ορίσετε τις εσοχές και τα περιθώρια για την τρέχουσα παράγραφο ή για όλες τις επιλεγμένες παραγράφους, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.