Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η γραμμή Προεπισκόπηση εκτύπωσης εμφανίζεται όταν προβάλλετε το τρέχον έγγραφο στη λειτουργία προεπισκόπησης εκτύπωσης.

Προηγούμενη Σελίδα

Μεταβαίνει στην προηγούμενη σελίδα στο έγγραφο. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο

Προηγούμενη σελίδα

Επόμενη Σελίδα

Μετακινείται στην επόμενη σελίδα του εγγράφου. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο

Επόμενη σελίδα

Μεταβαίνει στην πρώτη σελίδα του εγγράφου. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο

Μεταβαίνει στην τελευταία σελίδα του εγγράφου. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο

Προεπισκόπηση δύο σελίδων

Εμφανίζει δύο σελίδες στο παράθυρο της προεπισκόπησης εκτύπωσης. Οι μονοί αριθμοί θα εμφανίζονται πάντα στη δεξιά πλευρά, ενώ οι ζυγοί στην αριστερή.

Εικονίδιο

Προεπισκόπηση δύο σελίδων

Καθορίζει τον αριθμό των σελίδων που θα εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε ένα πλέγμα και να επιλέξτε τον αριθμό των σελίδων που θα εμφανίζονται ως γραμμές και στήλες στην προεπισκόπηση.

Εικονίδιο

Προεπισκόπηση πολλαπλών σελίδων

Προεπισκόπηση βιβλίου

Επιλέξτε την εμφάνιση της πρώτης σελίδας στη δεξιά πλευρά της προεπισκόπησης εκτύπωσης. Εάν δεν έχει επιλεγεί, η πρώτη σελίδα εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της προεπισκόπησης.

εικονίδιο προεπισκόπησης βιβλίου

Προεπισκόπηση βιβλίου

Μεγέθυνση

Μεγεθύνει για να έχετε μια λεπτομερή προβολή του εγγράφου.

Σμίκρυνση

Σμίκρυνση για να δείτε περισσότερο έγγραφο σε μειωμένο μέγεθος.

Εστίαση προεπισκόπησης

Καθορίζει το επίπεδο εστίασης της προεπισκόπησης εκτύπωσης.

Πλήρης οθόνη

Εμφανίζει ή κρύβει τα μενού και τις γραμμές εργαλείων στο Writer ή Calc. Για να βγείτε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Πλήρης οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

Εικονίδιο

Πλήρης οθόνη (στην προεπισκόπηση εκτύπωσης)