Γραμμή μορφοποίησης

Η Γραμμή μορφοποίησης περιέχει διάφορες λειτουργίες μορφοποίησης κειμένου.

Τεχνοτροπίες

Ορίζει θα εμφανίζει ή θα κρύβει το παράθυρο τεχνοτροπιών, από το οποίο μπορείτε να εκχωρήσετε και να οργανώσετε τις τεχνοτροπίες.

Εικονίδιο

Τεχνοτροπίες

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Αποδίδει μια τεχνοτροπία στην τρέχουσα παράγραφο, στις επιλεγμένες παραγράφους ή σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο.

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Όνομα γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να επιλέξετε το όνομα μιας γραμματοσειράς από τη λίστα ή να καταχωρήσετε κατευθείαν ένα όνομα γραμματοσειράς.

Μπορείτε να εισαγάγετε πολλές γραμματοσειρές, διαχωρισμένα με κόμμα. Το LibreOffice χρησιμοποιεί διαδοχικά την επόμενη ονομασμένη γραμματοσειρά, σε περίπτωση που η προηγούμενη δεν είναι διαθέσιμη.

Εικονίδιο

Όνομα γραμματοσειράς

Μέγεθος γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να διαλέξετε μεταξύ διαφορετικών μεγεθών γραμματοσειράς από τη λίστα, ή να εισάγετε το μέγεθος εσείς.

Έντονο

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο έντονο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε μια λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται έντονη. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη έντονη, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Icon

Έντονα

Πλάγια

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο πλάγιο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται πλάγια. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη πλάγια, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Icon

Πλάγια

Υπογράμμιση

Υπογραμμίζει ή αφαιρεί την υπογράμμιση από το επιλεγμένο κείμενο.

Icon

Υπογράμμιση

Αριστερά

Στοιχίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Icon

Στοίχιση αριστερά

Κέντρο

Τοποθετεί στο κέντρο την επιλεγμένη παράγραφο στη σελίδα.

Icon

.

Δεξιά

Στοιχίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Icon

Στοίχιση δεξιά

Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει την επιλεγμένη παράγραφο στα αριστερά και στα δεξιά περιθώρια της σελίδας. Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να ορίσετε τις επιλογές στοίχισης για την τελευταία γραμμή μίας παραγράφου επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος - Στοίχιση.

Icon

Πλήρης στοίχιση

Αρίθμηση ενεργή/ανενεργή

Προσθέτει ή αφαιρεί την αρίθμηση από τις επιλεγμένες παραγράφους. Για να καθορίσετε τη μορφή της αρίθμησης, επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση. Για να εμφανίσετε τη γραμμή Κουκκίδες και αρίθμηση, επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Εικονίδιο

Αρίθμηση ενεργή/ανενεργή

Κουκίδες Ναι/Όχι

ΚΑντιστοιχεί κουκίδες στις επιλεγμένες παραγράφους ή αφαιρεί τις υπάρχουσες κουκίδες.

Εικονίδιο

Κουκίδες Ναι/Όχι

Μείωση εσοχής

Κλικ στο εικονίδιο Μείωση εσοχής για να μειώσετε την αριστερή εσοχή της τρέχουσας παραγράφου ή του περιεχομένου κελιού και να το ορίσετε στην προηγούμενη προεπιλεγμένη θέση στηλοθέτη.

Εικονίδιο

Μείωση εσοχής

Αύξηση εσοχής

Κλικ στο εικονίδιο αύξηση εσοχής για να αυξήσετε την αριστερή εσοχή της τρέχουσας παραγράφου ή του περιεχομένου κελιού και ορίστε το στην επόμενη θέση στηλοθέτη.

Icon

Αύξηση εσοχής

Χρώμα γραμματοσειράς

Πατήστε για να εφαρμόσετε το τρέχον χρώμα γραμματοσειράς στους επιλεγμένους χαρακτήρες. Μπορείτε επίσης να πατήσετε εδώ και να σύρετε μία επιλογή για να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων χρώμα γραμματοσειράς.

Εικονίδιο

Χρώμα γραμματοσειράς

Επισήμανση χρώματος

Εφαρμόζει το χρώμα της τρέχουσας επισήμανσης στο παρασκήνιο μίας επιλογής κειμένου. Αν δεν έχει επιλεχθεί καθόλου κείμενο, πατήστε στο εικονίδιο Επισήμανση χρώματος, επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να επισημάνετε και στη συνέχεια στο εικονίδιο Επισήμανση χρώματος πάλι. Για να αλλάξετε το χρώμα της επισήμανσης, πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Επισήμανση χρώματος και στη συνέχεια πατήστε στο χρώμα που επιθυμείτε.

Εικονίδιο

Επισήμανση χρώματος

Χρώμα παρασκηνίου

Κλικ για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων όπου μπορείτε να πατήσετε σε χρώμα παρασκηνίου για μια παράγραφο. Το χρώμα εφαρμόζεται στο παρασκήνιο της τρέχουσας παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων.

Εικονίδιο

Χρώμα φόντου

Πρόσθετα εικονίδια

Μεγέθυνση χαρακτήρων

Αυξάνει το μέγεθος γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Σμίκρυνση χαρακτήρων

Μειώνει το μέγεθος γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Αν η υποστήριξη CTL είναι ενεργή, δυο επιπρόσθετα εικονίδια είναι ορατά.

Αριστερά-Προς-Δεξιά

εικονίδιο αριστερά προς δεξιά

Η εισαγωγή του κειμένου γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά.

Δεξιά-Προς-Αριστερά

εικονίδιο δεξιά προς αριστερά

Το κείμενο που έχει μορφοποιηθεί σε μια γλώσσα περίπλοκης γραφής εισάγεται από δεξιά προς αριστερά.