Γραμμές εργαλείων

Αυτή η ενότητα παρέχει μια προεπισκόπηση των διαθέσιμων γραμμών εργαλείων στο LibreOffice Writer. Αυτή η σύνοψη περιγράφει τη διαμόρφωση της προεπιλεγμένης γραμμής εργαλείων για το LibreOffice.

Βασική γραμμή εργαλείων

Η Βασική γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη σε κάθε εφαρμογή του LibreOffice .

Γραμμή μορφοποίησης

Η Γραμμή μορφοποίησης περιέχει διάφορες λειτουργίες μορφοποίησης κειμένου.

Γραμμή σχεδίασης

Η γραμμή Σχεδίαση περιέχει τα συχνά χρησιμοποιημένα εργαλεία επεξεργασίας. Πατήστε στο βέλος δίπλα σε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων που περιέχει τις πρόσθετες εντολές.

Εργαλειοθήκη εικόνας

Η εργαλειοθήκη Εικόνα περιέχει λειτουργίες για τη μορφοποίηση και τοποθέτηση των επιλεγμένων εικόνων.

Γραμμή πλαισίου

Όταν έχει επιλεγεί ένα πλαίσιο, η γραμμή Πλαίσιο παρέχει τις πιο σημαντικές λειτουργίες για την μορφοποίηση και τοποθέτηση του πλαισίου.

Γραμμή αντικειμένου OLE

Η γραμμή Αντικείμενο OLE εμφανίζεται όταν επιλέγονται αντικείμενα και περιλαμβάνει τις πιο απαραίτητες λειτουργίες μορφοποίησης και τοποθέτησης αντικειμένων.

Γραμμή πίνακα

Η γραμμή εργαλείων Πίνακας περιέχει λειτουργίες που χρειάζεστε όταν εργάζεστε με πίνακες. Εμφανίζεται μόλις μετακινήσετε το δείκτη μέσα σε έναν πίνακα.

Γραμμή ιδιοτήτων αντικειμένου σχεδίασης

Μπορείτε να δείτε τη γραμμή ιδιοτήτων του αντικειμένου σχεδίασης στο Writer και Calc. Επιλέξτε το μενού Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης. Οι έλεγχοι ενεργοποιούνται όταν επιλέγεται το αντικείμενο σχεδίασης. Βλέπετε περισσότερα διαφορετικά εικονίδια από προεπιλογή, εάν το τρέχον έγγραφο είναι έγγραφο κειμένου ή λογιστικό φύλλο.

Γραμμή εργαλείων Κουκίδες και αρίθμηση

Η γραμμή εργαλείων Κουκίδες και αρίθμηση περιλαμβάνει λειτουργίες τροποποίησης της δομής των αριθμημένων παραγράφων, καθώς και αλλαγής της σειράς των παραγράφων και του ορισμού διαφορετικών επιπέδων παραγράφου.

Γραμμή αντικειμένου κειμένου

Περιέχει εντολές μορφοποίησης για το κείμενο που περιέχεται σε ένα αντικείμενο σχεδίασης. Η γραμμή Αντικείμενο κειμένου εμφανίζεται όταν κάνετε διπλό κλικ μέσα σε ένα αντικείμενο σχεδίασης.

Γραμμή κατάστασης

Η Γραμμή κατάστασης περιέχει πληροφορίες για το τρέχον έγγραφο και προσφέρει διάφορα πλήκτρα με ειδικές λειτουργίες.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η γραμμή Προεπισκόπηση εκτύπωσης εμφανίζεται όταν προβάλλετε το τρέχον έγγραφο στη λειτουργία προεπισκόπησης εκτύπωσης.

Γραμμή δεδομένων πίνακα

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εντολών πίνακας δεδομένων για να ελέγξετε την προβολή δεδομένων.

Χάρακες

Οι χάρακες δεν εμφανίζουν μόνο τις διαστάσεις της σελίδας, αλλά υποδεικνύουν τη θέση των στηλοθετών, των εσοχών, των περιγραμμάτων και των στηλών, τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε πάνω στους χάρακες χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Γραμμή τύπου

Η γραμμή Τύπος επιτρέπει τη δημιουργία και εισαγωγή υπολογισμών σε ένα έγγραφο κειμένου. Για την ενεργοποίηση της γραμμής Τύπος, πιέστε το πλήκτρο F2.

Εισαγωγή

Η γραμμή εργαλείων περιέχει διάφορες λειτουργίες για εισαγωγή πλαισίων, γραφικών, πινάκων και άλλων αντικειμένων.

Γραμμή διαβάθμισης

Η γραμμή Διαβάθμισης περιέχει εργαλεία για να βοηθήσουν τον ασφαλή χειρισμό εγγράφων.

Η γραμμή εργαλείων διαβάθμισης περιέχει πλαίσια καταλόγου για να βοηθήσει την επιλογή ασφαλείας του εγγράφου, σύμφωνα με την πολιτική κατηγορίας BAF και τα επίπεδα BAILS. Το LibreOffice θα προσθέσει προσαρμοσμένα πεδία στις ιδιότητες του εγγράφου (Αρχείο- Ιδιότητες, προσαρμοσμένη καρτέλα ιδιοτήτων) για να αποθηκεύσει την πολιτική διαβάθμισης ως μεταδεδομένα εγγράφου.

Μεταβείτε στο μενού Προβολή - Γραμμές εργαλείων και επιλέξτε Διαβάθμιση

Γραμμή εργαλείων συγχώνευσης αλληλογραφίας

Η γραμμή εργαλείων συγχώνευσης αλληλογραφίας περιέχει εντολές για τα τελικά βήματα της διαδικασίας συγχώνευσης αλληλογραφίας.