Μορφή

Περιέχει εντολές για τη μορφοποίηση της διάταξης και των περιεχομένων του εγγράφου σας.

Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Αφαιρεί την άμεση μορφοποίηση και τη μορφοποίηση με τεχνοτροπίες χαρακτήρων από την επιλογή.

Χαρακτήρας

Αλλάζει την γραμματοσειρά και τη μορφοποίηση γραμματοσειράς για τους επιλεγμένους χαρακτήρες.

Παράγραφος

Τροποποιεί την μορφή της τρέχουσας παραγράφου, όπως τις εσοχές και την στοίχιση.

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο και επιτρέπει την επεξεργασία της μορφής της αρίθμησης ή των κουκκίδων.

Σελίδα

Καθορίστε τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης και τη διάταξη για την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας, συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων σελίδας, των κεφαλίδων και των υποσέλιδων και του παρασκηνίου της σελίδας.

Αλλαγή πεζού-κεφαλαίου

Αλλάζει τους χαρακτήρες κεφαλαίων-πεζών στην επιλογή. Εάν ο δρομέας είναι σε μια λέξη και δεν υπάρχει επιλεγμένο κείμενο, τότε η λέξη είναι στην επιλογή.

Ασιατικός φωνητικός οδηγός

Σας επιτρέπει να προσθέτετε σχόλια δίπλα στους ασιατικούς χαρακτήρες για να χρησιμοποιούνται ως οδηγοί προφοράς.

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Στήλες

Καθορίζει τον αριθμό στηλών και τη διάταξη στηλών για μια τεχνοτροπία σελίδας, πλαισίου, ή ενότητας.

Ενότητες

Αλλάζει τις ιδιότητες των καθορισμένων ενοτήτων στο έγγραφό σας. Για να εισάγετε μια ενότητα, επιλέξτε το κείμενο ή πατήστε στο έγγραφό σας και μετά επιλέξτε Εισαγωγή - Ενότητα.

Αυτόματη διόρθωση

Μορφοποιεί αυτόματα το αρχείο σύμφωνα με τις επιλογές που ορίσατε στο Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.

Αγκύρωση

Ορίζει τις επιλογές αγκύρωσης για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Αναδίπλωση

Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αναδιπλώνεται το κείμενο γύρω από ένα αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το διάστιχο μεταξύ του κειμένου και του αντικειμένου.

Στοίχιση (Αντικειμένων)

Στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα όσον αφορά το ένα προς το άλλο.

Στοίχιση (Αντικείμενα κειμένου)

Ορίστε τις επιλογές στοίχισης για την τρέχουσα επιλογή.

Τακτοποίηση

Αλλάζει την σειρά στοίβας των επιλεγμένων αντικειμένων.

Αναστροφή

Αναστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο οριζόντια ή κατακόρυφα.

Ομάδα

Οι ομαδοποιήσεις διατηρούν μαζί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν ή να μορφοποιηθούν σαν ένα αντικείμενο.

Αντικείμενο

Ανοίγει ένα υπομενού για την επεξεργασία των ιδιοτήτων του επιλεγμένου αντικειμένου.

Πλαίσιο

Εισάγει ένα πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μίας διάταξης μιας ή περισσοτέρων στηλών κειμένου και αντικειμένων.

Εικόνα

Μορφοποιεί το μέγεθος, την θέση και άλλες ιδιότητες της επιλεγμένης εικόνας.