Επεξεργασία

Αυτό το μενού περιέχει τις εντολές για την επεξεργασία των περιεχομένων του τρέχοντος εγγράφου.

Αναίρεση

Αντιστρέφει την τελευταία εντολή ή εγγραφή που πληκτρολογήσατε. Για να επιλέξετε την εντολή που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος στο εικονίδιο Αναίρεση στην βασική γραμμή εργαλείων.

Ακύρωση αναίρεσης

Αντιστρέφει την ενέργεια της τελευταίας εντολής Αναίρεσης. Για να επιλέξετε το βήμα Αναίρεσης που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο Ακύρωση αναίρεσης στην βασική γραμμή.

Επανάληψη

Επαναλαμβάνει την τελευταία εντολή. Αυτή είναι διαθέσιμη στο Writer και στο Calc.

Αποκοπή

Αφαιρεί και αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Αντιγραφή

Αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στην τοποθεσία του δρομέα και αντικαθιστά οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενα.

Ειδική επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στο τρέχον αρχείο σε μια μορφή που θα ορίσετε.

Επιλογή όλων

Επιλέγει όλο το περιεχόμενο του τρέχοντος αρχείου, πλαισίου, ή αντικειμένου κειμένου.

Λειτουργία επιλογής

Επιλέξτε τη λειτουργία επιλογής από το υπομενού: κανονική λειτουργία επιλογής, ή λειτουργία επιλογής ομάδων.

Επιλογή κειμένου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν δείκτη επιλογής σε ένα έγγραφο κειμένου μόνο για ανάγνωση ή στην Βοήθεια. Επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή κειμένου ή ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός εγγράφου μόνο για ανάγνωση και επιλέξτεΕπιλογή κειμένου. Ο δείκτης επιλογής δεν αναβοσβήνει.

Κατάσταση άμεσου δρομέα

Επιτρέπει στον χρήστη να πατά στην αρχή, τη μέση, ή το τέλος οποιασδήποτε γραμμής πιθανού κειμένου σε μια σελίδα και έπειτα να ξεκινά την πληκτρολόγηση.

Εύρεση

Εναλλάσσει την ορατότητα της γραμμής εργαλείωνΕύρεση για αναζήτηση του κειμένου ή περιήγηση ενός εγγράφου ανά στοιχείο.

Εύρεση και αντικατάσταση

Αναζητά ή αντικαθιστά κείμενο ή μορφές στο τρέχον έγγραφο.

Μετάβαση στη σελίδα

Ανοίγει το παράθυρο του Περιηγητή στο κουμπί αυξομείωσης Αριθμός σελίδας, έτσι ώστε να μπορείτε να εισέλθετε σε έναν αριθμό σελίδας.

Παρακολούθηση αλλαγών

Εμφανίζει τις εντολές που είναι διαθέσιμες για την παρακολούθηση των αλλαγών στο αρχείο σας.

Υπερσύνδεση

Ανοίγει έναν διάλογο που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε υπερσυνδέσμους.

Υποσημείωση ή σημείωση τέλους

Επεξεργάζεται την επιλεγμένη άγκυρα υποσημείωσης ή της σημείωσης τέλους. Πατήστε μπροστά από την υποσημείωση ή τη σημείωση τέλους και μετά επιλέξτε αυτήν την εντολή.

Καταχώριση ευρετηρίου

Επεξεργάζεται την επιλεγμένη καταχώριση ευρετηρίου. Πατήστε πριν από την καταχώριση ευρετηρίου και μετά επιλέξτε αυτήν την εντολή.

Καταχώριση βιβλιογραφίας

Επεξεργάζεται την επιλεγμένη καταχώριση βιβλιογραφίας.

Πεδία

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες ενός πεδίου. Πατήστε μπροστά σε ένα πεδίο και μετά επιλέξτε αυτήν την εντολή. Στον διάλογο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βελών για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο πεδίο.

Σύνδεσμοι

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες κάθε συνδέσμου στο τρέχον έγγραφο, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής προς το αρχείο προέλευσης. Αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη εάν το τρέχον έγγραφο δεν περιέχει συνδέσμους προς άλλα αρχεία.

Χάρτης εικόνας

Σας επιτρέπει να επισυνάψετε URL σε συγκεκριμένες περιοχές, γνωστές ως ενεργά σημεία, σε ένα γραφικό ή σε μια ομάδα από γραφικά. Ένας χάρτης εικόνας είναι μια ομάδα από ένα ή περισσότερα ενεργά σημεία.

Αντικείμενο

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο αντικείμενο στο αρχείο σας, το οποίο εισαγάγατε με την εντολή Εισαγωγή - Αντικείμενο.

Ανταλλαγή βάσης δεδομένων

Αλλάξτε τις προελεύσεις δεδομένων για το τρέχον έγγραφο. Για να εμφανίσετε σωστά τα περιεχόμενα των εισηγμένων πεδίων, η βάση δεδομένων αντικατάστασης πρέπει να περιέχει ταυτόσημα ονόματα πεδίων.

Επεξεργασία αρχείου

Χρησιμοποιήστε το Επεξεργασία αρχείου εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση επεξεργασίας.