Αρίθμηση και τεχνοτροπίες αρίθμησης

Μπορείτε να εφαρμόσετε αρίθμηση σε μια παράγραφο χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας μια τεχνοτροπία παραγράφου.

Για να εφαρμόσετε αρίθμηση χειροκίνητα

Για να εφαρμόσετε αρίθμηση χειροκίνητα, πατήστε στην παράγραφο και ύστερα στο εικονίδιο Αρίθμηση ενεργή/ανενεργή στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.

Εικονίδιο σημείωσης

Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε χειροκίνητη αρίθμηση σε παραγράφους που απαριθμούνται στις "Ειδικές τεχνοτροπίες" στο παράθυρο Τεχνοτροπίες.


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις εντολές στη γραμμή εργαλείων Κουκκίδες και αρίθμηση για να επεξεργαστείτε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση. Για να μεταβάλετε τη μορφή των κουκίδων ή της αρίθμησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο Κουκκίδες και αρίθμηση.

Για να εφαρμόσετε αρίθμηση χρησιμοποιώντας μια τεχνοτροπία παραγράφου

Οι τεχνοτροπίες παραγράφου σας παρέχουν μεγαλύτερο έλεγχο στην αρίθμηση που εφαρμόζετε σε ένα έγγραφο. Όταν μεταβάλετε τη μορφοποίηση αρίθμησης της τεχνοτροπίας, όλες οι παράγραφοι που τη χρησιμοποιούν ενημερώνονται αυτόματα.

  1. Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπίες και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες παραγράφου.

  2. Δεξιοπατήστε στην τεχνοτροπία παραγράφου στην οποία επιθυμείτε να εφαρμόσετε αρίθμηση και στη συνέχεια επιλέξτε Τροποποίηση.

  3. Πατρήστε στην καρτέλα Διάρθρωση & Αρίθμηση.

  4. Στο πεδίο Τεχνοτροπίες αρίθμησης, επιλέξτε τον τύπο της αρίθμησης που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  6. Εφαρμόστε την τεχνοτροπία στις παραγράφους που επιθυμείτε να αριθμήσετε.

Προσθήκη κουκκίδων

Προσθήκη αρίθμησης

Απενεργοποίηση Κουκίδων και Αρίθμησης για μεμονωμένες παραγράφους

Συνδυασμός αριθμημένων λιστών

Χρησιμοποιώντας υπομνήματα

Ορισμός περιοχών με αριθμούς

Τροποποίηση αρίθμησης σε αριθμημένη λίστα

Δημιουργία αριθμημένων λιστών ή λιστών με κουκίδες κατά την πληκτρολόγηση