Προσθήκη αρίθμησης

Προσθήκη αρίθμησης σε λίστα

  1. Επιλέξτε την παράγραφο(ους) που επιθυμείτε να αριθμήσετε.

  2. Στη γραμμή Μορφοποίηση, πατήστε στο εικονίδιο Αρίθμηση ενεργή/ανενεργή Εικονίδιο.

  3. Για να μεταβάλετε τη μορφοποίηση και την ιεραρχία μιας αριθμημένης λίστας, πατήστε στη λίστα και ύστερα ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Κουκκίδες και αρίθμηση.

Εικονίδιο σημείωσης

Για να αφαιρέσετε την αρίθμηση, επιλέξτε τις παραγράφους στις οποίες έχει εφαρμοστεί αρίθμηση, και ύστερα κάντε κλικ στο εικονίδιο Κουκίδες ενεργό/ανενεργό στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.


Μορφοποίηση αριθμημένης λίστας

Για να μεταβάλετε τη μορφοποίηση μιας αριθμημένης λίστας, κάντε κλικ στη λίστα, και ύστερα επιλέξτε Μορφή - Κουκίδες και αρίθμηση.