Προσθήκη κουκκίδων

Προσθήκη κουκίδων

  1. Επιλέξτε τις παραγράφους στην οποία επιθυμείτε να προσθέσετε κουκκίδες.

  2. Στη γραμμή Μορφοποίηση, πατήστε στο εικονίδιο Κουκκίδες ενεργές/ανενεργές Εικονίδιο.

Εικονίδιο σημείωσης

Για να αφαιρέσετε τις κουκκίδες, επιλέξτε τις παραγράφους που περιέχουν τις κουκκίδες και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Κουκκίδες Ναι/Όχι στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.


Για να μορφοποιήσετε κουκκίδες

Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση της λίστας με κουκκίδες, επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Παραδείγματος χάρη, για να τροποποιήσετε το σύμβολο των κουκκίδων, πατήστε στην καρτέλα Επιλογές, πατήστε στο πλήκτρο Επιλογή δίπλα στο Χαρακτήρας και ύστερα επιλέξτε έναν ειδικό χαρακτήρα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στην καρτέλα Εικόνα και στη συνέχεια να πατήσετε σε μια τεχνοτροπία συμβόλου στην περιοχή Επιλογή.