Εισαγωγή, επεξεργασία και σύνδεση πλαισίων κειμένου

Το πλαίσιο κειμένου είναι ένας περιέκτης για κείμενο και γραφικά γραφικά, το οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε οπουδήποτε στη σελίδα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο για να εφαρμόσετε μια διάταξη στηλών στο κείμενο.

Εισαγωγή πλαισίων κειμένου

  1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πλαίσιο, και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επεξεργασία πλαισίων κειμένου

Απόκρυψη κειμένου από την εκτύπωση

Οποιοδήποτε πλαίσιο κειμένου του Writer μπορεί να ρυθμιστεί σε μια λειτουργία η οποία να επιτρέπει την προβολή του κειμένου στην οθόνη, αλλά να αποκρύπτει το κείμενο κατά την εκτύπωση.

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου (θα δείτε τους οκτώ χειριστές).

  2. Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Επιλογές.

  3. Στην περιοχή Ιδιότητες, αναιρέστε την επιλογή του πεδίου ελέγχου Εκτύπωση και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σύνδεση πλαισίων κειμένου

Μπορείτε να συνδέσετε πλαίσια κειμένου του Writer μεταξύ τους, έτσι ώστε τα περιεχόμενά του να ρέουν αυτόματα από το ένα πλαίσιο στο άλλο.

  1. Κάντε κλικ στην άκρη του πλαισίου που επιθυμείτε να συνδέσετε. Θα εμφανιστούν οκτώ χειριστές γύρω από τις άκρες του πλαισίου.

  2. Στη γραμμή εργαλείων Πλαίσιο, κάντε κλικ στο εικονίδιο Σύνδεση πλαισίων Icon.

  3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο που επιθυμείτε να συνδέσετε.

Μπορείτε να συνδέσετε πλαίσια μόνο αν:

Όταν επιλέγετε ένα συνδεδεμένο πλαίσιο, εμφανίζεται μια γραμμή που συνδέει τα συνδεδεμένα πλαίσια.

Εικονίδιο σημείωσης

Το χαρακτηριστικό Αυτόματο μέγεθος είναι διαθέσιμο μόνο για το τελευταίο πλαίσιο σε μια αλληλουχία συνδεδεμένων πλαισίων.