Χρήση του άμεσου δρομέα

Ο άμεσος δρομέας σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε κείμενο σε οποιαδήποτε θέση μέσα στη σελίδα.

Για τον ορισμό της συμπεριφοράς του άμεσου δρομέα, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης.

  1. Στη γραμμή Εργαλεία, πατήστε στο εικονίδιο Άμεσος δρομέας Εικονίδιο.

  2. Κάντε κλικ σε ελεύθερο χώρο στο έγγραφο κειμένου. Το σχήμα του δείκτη του ποντικιού αλλάζει για να αντανακλά τη στοίχιση που θα εφαρμοστεί στο κείμενο που θα πληκτρολογήσετε:

    Εικονίδιο Στοίχιση αριστερά

    Εικονίδιο Στο κέντρο

    Εικονίδιο Στοίχιση δεξιά

  3. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Το LibreOffice εισάγει αυτόματα τον απαιτούμενο αριθμό κενών γραμμών αν έχουν ενεργοποιηθεί οι επιλογές, στηλοθετών και κενών διαστημάτων.

Πρότυπα και τεχνοτροπίες

Δημιουργία προτύπου εγγράφου

Τροποποίηση προεπιλεγμένου πρότυπου εγγράφου