Τροποποίηση προεπιλεγμένου πρότυπου εγγράφου

Το προεπιλεγμένο πρότυπο περιέχει τις προεπιλεγμένες πληροφορίες μορφοποίησης για τα καινούρια έγγραφα κειμένου. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο εγγράφου και να το χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένο πρότυπο.

Δημιουργία προεπιλεγμένου πρότυπου εγγράφου

  1. Δημιουργήστε ένα έγγραφο και το περιεχόμενο και τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης που επιθυμείτε.

  2. Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα - Αποθήκευση ως πρότυπο.

  3. Στο πεδίο Δημιουργία προτύπου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το καινούριο πρότυπο.

  4. Στον διάλογο που εμφανίζεται, διπλοπατήστε τον φάκελο "Τα πρότυπα μου" και έπειτα πατήστε Αποθήκευση. Θα σας προταθεί ένα όνομα· γράψτε το και πατήστε Εντάξει.

  5. Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Πρότυπα.

  6. Διπλοπατήστε τον φάκελο "Τα πρότυπά μου".

  7. Πατήστε στο πρότυπο που δημιουργήσατε και πατήστε Ορισμός ως προεπιλογής.

  8. Κλείσιμο του διαλόγου.

Δημιουργία προτύπου εγγράφου

Πρότυπα και τεχνοτροπίες

Αλλαγή προεπιλεγμένων προτύπων