Δημιουργία προτύπου εγγράφου

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο έγγραφο για να το χρησιμοποιείτε ως βάση για τη δημιουργία νέων εγγράφων κειμένου.

  1. Δημιουργήστε ένα έγγραφο και προσθέστε το περιεχόμενο και τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης που επιθυμείτε.

  2. Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα - Αποθήκευση ως πρότυπο.

  3. Στο πεδίο Δημιουργία προτύπου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο πρότυπο.

  4. Επιλέξτε μια κατηγορία προτύπου από τον κατάλογο Κατηγορίες.

  5. Πατήστε Εντάξει.

Για τη δημιουργία εγγράφου με βάση το πρότυπο, επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Πρότυπα, επιλέξτε το πρότυπο και έπειτα πατήστε Άνοιγμα.