Εισαγωγή ή διαγραφή γραμμής ή στήλης σε πίνακα με χρήση του πληκτρολογίου

Μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε γραμμές ή στήλες σε έναν πίνακα καθώς και να διαιρέσετε ή να συγχωνεύσετε κελιά του πίνακα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Τροποποίηση γραμμών και στηλών με χρήση του πληκτρολογίου

Αλλαγή μεγέθους γραμμών και στηλών σε πίνακα κειμένου

Συγχώνευση και διαίρεση κελιών