Ενημέρωση τεχνοτροπιών από επιλογές

  1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο της κατηγορίας τεχνοτροπιών που επιθυμείτε να ενημερώσετε.

  3. Πατήστε στο έγγραφο στο σημείο από το οποίο επιθυμείτε να αντιγράψετε την ενημερωμένη τεχνοτροπία. Για παράδειγμα, σε μια παράγραφο στην οποία έχετε εφαρμόσει χειροκίνητη μορφοποίηση.

  4. Στο παράθυρο Τεχνοτροπίες, πατήστε στην τεχνοτροπία που επιθυμείτε να ενημερώσετε.

  5. Πατήστε στο βέλος δίπλα από το εικονίδιο Νέα τεχνοτροπία από επιλογή και επιλέξτε Ενημέρωση τεχνοτροπίας από το υπομενού.

Εικονίδιο σημείωσης

Μόνο τα γνωρίσματα μορφοποίησης που προστέθηκαν χειροκίνητα στο κείμενο στη θέση του δρομέα στο κείμενο θα προστεθούν στην τεχνοτροπία που είναι επιλεγμένη στο παράθυρο Τεχνοτροπίες. Τα γνωρίσματα που εφαρμόστηκαν ως μέρος της τεχνοτροπίας δεν θα προστεθούν στην ενημερωμένη τεχνοτροπία.