Δημιουργία νέων τεχνοτροπιών από επιλογές

Για να δημιουργήσετε μια νέα τεχνοτροπία από μία χειροκίνητα μορφοποιημένη επιλογή

 1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.

 2. Πατήστε στο εικονίδιο της κατηγορίας τεχνοτροπιών που επιθυμείτε να δημιουργήσετε.

 3. Πατήστε στο έγγραφο στο σημείο από όπου θέλετε να αντιγράψετε την τεχνοτροπία, παραδείγματος χάρη, σε μια παράγραφο στην οποία έχετε εφαρμόσει χειροκίνητη μορφοποίηση.

 4. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Νέα τεχνοτροπία από επιλογή και επιλέξτε Νέα τεχνοτροπία από επιλογή από το υπομενού.

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πεδίο Όνομα τεχνοτροπίας.

 6. Πατήστε Εντάξει.

Για να δημιουργήσετε μια νέα τεχνοτροπία με μεταφορά και απόθεση

 1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.

 2. Πατήστε στο εικονίδιο της κατηγορίας τεχνοτροπιών που επιθυμείτε να δημιουργήσετε.

 3. Επιλέξτε τουλάχιστον έναν χαρακτήρα, ή αντικείμενο, στην τεχνοτροπία που επιθυμείτε να αντιγράψετε. Για τεχνοτροπίες σελίδων και πλαισίων, επιλέξτε τουλάχιστον έναν χαρακτήρα ή αντικείμενο στη σελίδα ή το πλαίσιο.

 4. Μεταφέρετε τον χαρακτήρα ή το αντικείμενο στο παράθυρο Τεχνοτροπίες και απελευθερώστε.

  Για τεχνοτροπίες παραγράφων και χαρακτήρων, μπορείτε να μεταφέρετε και να ελευθερώσετε στο αντίστοιχο εικονίδιο στο παράθυρο Τεχνοτροπίες. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε από πριν την κατηγορία της τεχνοτροπίας.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε και να ελευθερώσετε ένα πλαίσιο στο παράθυρο Τεχνοτροπίες για να δημιουργήσετε μια νέα τεχνοτροπία πλαισίου: Πατήστε στο πλαίσιο, περιμένετε με πατημένο το κουμπί του ποντικιού, αλλά χωρίς να μετακινήσετε το ποντίκι, ύστερα μεταφέρετε στο παράθυρο Τεχνοτροπίες και ελευθερώστε το πλαίσιο στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες πλαισίων.