Αναζήτηση κειμένου με χαρακτήρες μπαλαντέρ

Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ ή οι δείκτες τοποθέτησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση ακαθόριστων ή μη ορατών χαρακτήρων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ όταν αναζητείτε και αντικαθιστάτε κείμενο σε ένα έγγραφο. Για παράδειγμα, το "άκρ." βρίσκει την "άκρη" και το "άκρο".

  1. Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση και αντικατάσταση.

  2. Κάντε κλικ στις Περισσότερες επιλογές για να επεκτείνετε το παράθυρο διαλόγου.

  3. Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Κανονικές εκφράσεις.

  4. Στο πλαίσιο Αναζήτηση για, πληκτρολογήστε τον όρο της αναζήτησης και τους χαρακτήρες υποκατάστασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην αναζήτησή σας.

  5. Πατήστε Εύρεση επόμενου ή Εύρεση όλων.

Παραδείγματα κανονικών εκφράσεων

  1. Ο χαρακτήρας υποκατάστασης για έναν απλό χαρακτήρα είναι η τελεία (.).

  2. Ο χαρακτήρας υποκατάστασης για καμία ή περισσότερες εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα είναι ένας αστερίσκος. Για παράδειγμα, το "123*" βρίσκει τα "12" "123" και "1233".

  3. Ο συνδυασμός χαρακτήρων υποκατάστασης για αναζήτηση καμίας ή περισσότερων εμφανίσεων οποιουδήποτε χαρακτήρα είναι η τελεία και ο αστερίσκος (.*).

  4. Ο χαρακτήρας υποκατάστασης για το τέλος μιας παραγράφου είναι το σύμβολο του δολαρίου ($). Ο συνδυασμός χαρακτήρων υποκατάστασης για την αρχή μιας παραγράφου είναι το σύμβολο για τον εκθέτη και η τελεία (^.).

  5. Ο χαρακτήρας υποκατάστασης για tab είναι \t.

Εικονίδιο σημείωσης

Μια αναζήτηση χρησιμοποιώντας κανονική έκφραση θα δουλέψει μόνο σε μια παράγραφο. Για αναζήτηση χρησιμοποιώντας κανονική έκφραση σε περισσότερες από μία παραγράφους, κάντε ξεχωριστή αναζήτηση σε κάθε παράγραφο.