Εκτύπωση με επιβεβαίωση εγγραφής

Επιβεβαίωση εγγραφής (Register-true)

Η επιβεβαίωση εγγραφής (Register-true) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην τυπογραφία. Αναφέρεται στο κατάλληλο αποτύπωμα των γραμμών μέσα σε μια περιοχή εκτύπωσης στην εμπρός και την πίσω πλευρά βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών. Πρόκειται για μια λειτουργία που εμποδίζει το σχηματισμό γκρίζων κηλίδων ανάμεσα στις γραμμές, διευκολύνοντας έτσι την ανάγνωση. Ο όρος " επιβεβαίωση εγγραφής" αναφέρεται στην περίπτωση που όλες οι γειτονικές γραμμές σε στήλες κειμένου έχουν το ίδιο ύψος.

Όταν ορίζετε παραγράφους, πρότυπα παραγράφων ή σελίδων ως επιβεβαίωση εγγραφής, οι γραμμές βάσης των χαρακτήρων θα ευθυγραμμίζονται, ώστε να αντιστοιχούν στο πλέγμα κατακόρυφης γραμμής, ανεξάρτητα από το μέγεθος γραμματοσειράς ή την παρουσία γραφικών. Αν το επιθυμείτε,μπορείτε να προσδιορίσετε αυτή τη ρύθμιση για αυτό το πλέγμα ως μία ιδιότητα του Πρότυπα Σελίδας.

Ορίζοντας ένα έγγραφο για εκτύπωση με επιβεβαίωση εγγραφής

  1. Επιλέξτε ολόκληρο το έγγραφο.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Σελίδα - Σελίδα.

  3. Στην ενότητα Επιβεβαίωση εγγραφής, επιλέξτε το πλαίσιο εγγραφής Ενεργοποίηση και πατήστε Εντάξει.

Όλες οι παράγραφοι στο έγγραφο θα εκτυπωθούν με επιβεβαίωση εγγραφής, εκτός και αν οριστεί διαφορετικά.

Εξαίρεση παραγράφων από εκτύπωση με επιβεβαίωση εγγραφής

  1. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

    Επιλέξτε όλες τις παραγράφους που επιθυμείτε να εξαιρέσετε, κατόπιν επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος - Εσοχές και διάστιχο.

    Ανοίξτε το παράθυρο Τεχνοτροπίες, πατήστε στην τεχνοτροπία παραγράφου που επιθυμείτε να εξαιρέσετε, δεξιοπατήστε αυτήν την τεχνοτροπία και επιλέξτε Τροποποίηση. Στον διάλογο, πατήστε στην καρτέλα Εσοχές και διάστιχο.

  2. Στην ενότητα Επιβεβαίωση εγγραφής, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση.