Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο

Στη σελίδα καρτέλας Διάταξη σελίδας του διαλόγου Αρχείο - Εκτύπωση, έχετε την επιλογή της εκτύπωσης πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο.

  1. Διαλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση και κλικ στην καρτέλα Διάταξη σελίδας.

  2. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

  1. Για να τυπώσετε δυο σελίδες δίπλα-δίπλα στο ίδιο φύλλο, επιλέξτε "2" στο πλαίσιο Σελίδες ανά φύλλο.

  2. Για να εκτυπώσετε πολλαπλές σελίδες στο ίδιο φύλλο, επιλέξτε τον αριθμό των σελίδων ανά φύλλο και προαιρετικά τον αριθμό των σελίδων. Η μικρή προεπισκόπηση δείχνει τη διευθέτηση των σελίδων.

  1. Κλικ στο Εκτύπωση.