Εκτύπωση φυλλαδίου

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο του Writer ως διαφημιστικό φυλλάδιο ή μικρό βιβλίο. Δηλαδή, το Writer εκτυπώνει δύο σελίδες σε κάθε πλευρά του χαρτιού, έτσι ώστε όταν διπλώσετε το χαρτί, να μπορείτε να διαβάστε το έγγραφο σαν βιβλίο.

Όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο το οποίο επιθυμείτε να εκτυπώσετε σαν φυλλάδιο, χρησιμοποιήστε κατακόρυφο προσανατολισμό για τις σελίδες. Το Writer εφαρμόζει τη διάταξη φυλλαδίου όταν εκτυπώσετε το έγγραφο.

Για να εκτυπώσετε ένα φυλλάδιο

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, κάντε κλικ στις Ιδιότητες.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου με τις ιδιότητες του εκτυπωτή σας, ορίστε ως προσανατολισμό χαρτιού οριζόντιο.

Εικονίδιο συμβουλής

Αν ο εκτυπωτής σας τυπώνει τις σελίδες και από τις δύο πλευρές, και επειδή τα φυλλάδια πάντα εκτυπώνονται οριζόντια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "και από τις δύο πλευρές - μικρό άκρο" στο παράθυρο διαλόγου ρύθμισης του εκτυπωτή σας.


  1. Επιστροφή στο διάλογο Εκτύπωση και κλικ στη σελίδα καρτέλας Διάταξη σελίδας.

  2. Επιλέξτε Φυλλάδιο.

  3. Για εκτυπωτή που τυπώνει αυτόματα και στις δύο πλευρές, ορίστε να συμπεριλάβει "Όλες οι σελίδες".

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν εκτυπώνεται ένα κάθετο έγγραφο σε οριζόντια σελίδα, δύο αντίθετες πλευρές σε φυλλάδιο θα τυπωθούν δίπλα-δίπλα. Εάν έχετε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πλήρες φυλλάδιο από το έγγραφό σας χωρίς να πρέπει να ταξινομήσετε τις σελίδες αργότερα. Εάν έχετε εκτυπωτή που εκτυπώνει μόνο μία όψη, μπορείτε να πετύχετε αυτό το αποτέλεσμα εκτυπώνοντας αρχικά τις μπροστινές σελίδες με σημειωμένη την επιλογή "μπροστινές όψεις / δεξιές σελίδες / μονές σελίδες", έπειτα επανεισαγωγή όλης της στοίβας χαρτιού στον εκτυπωτή σας και εκτύπωση όλων των πίσω σελίδων με σημειωμένη την επιλογή "πίσω όψεις / αριστερές σελίδες / ζυγές σελίδες".

Εικονίδιο σημείωσης

Εάν το LibreOffice τυπώνει σελίδες με λάθος σειρά, ανοίξτε τη σελίδα καρτέλας Επιλογές, επιλέξτε Εκτύπωση σε αντίστροφη σειρά σελίδων και έπειτα τυπώστε το έγγραφο ξανά.