Δημιουργία και εφαρμογή τεχνοτροπιών σελίδας

Το LibreOffice χρησιμοποιεί τις τεχνοτροπίες σελίδας για να καθορίσει τη διάταξη μιας σελίδας, συμπεριλαμβανομένων του προσανατολισμού, του παρασκηνίου, των περιθωρίων, των κεφαλίδων, των υποσέλιδων και των στηλών κειμένου της σελίδας. Για να μεταβάλετε τη διάταξη μιας μεμονωμένης σελίδας σε ένα έγγραφο, πρέπει να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία σελίδας σε αυτήν τη σελίδα.

Αλλαγή προσανατολισμού σελίδας

Αλλαγή παρασκηνίου σελίδας

Για να ορίσετε μια νέα τεχνοτροπία σελίδας

 1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.

 2. Πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδων.

 3. Στον κατάλογο των τεχνοτροπιών σελίδας, δεξιοπατήστε σε ένα αντικείμενο και ύστερα επιλέξτε Δημιουργία.

 4. Στην καρτέλα Διαχείριση, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πεδίο Όνομα.

 5. Εφαρμόστε ένα από τα ακόλουθα:

 1. Χρησιμοποιήστε τις καρτέλες στον διάλογο για να ορίσετε τις επιλογές διάταξης για την τεχνοτροπία σελίδας και ύστερα πατήστε Εντάξει.

Για να εφαρμόσετε μια τεχνοτροπία σελίδας

 1. Πατήστε στη σελίδα στην οποία επιθυμείτε να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία.

 2. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες και ύστερα πατήστε στο εικονίδιοΤεχνοτροπία σελίδας.

 3. Διπλοπατήστε σε ένα όνομα από τον κατάλογο.

Για να εφαρμόσετε μια τεχνοτροπία σελίδας σε μια νέα σελίδα

 1. Πατήστε στο έγγραφο στο σημείο που επιθυμείτε να ξεκινά η νέα σελίδα.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Χειροκίνητη αλλαγή.

 3. Επιλέξτε Αλλαγή σελίδας.

 4. Στο πεδίο Τεχνοτροπία, επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας που επιθυμείτε να εφαρμόσετε στη σελίδα που ακολουθεί τη χειροκίνητη αλλαγή.

 5. Πατήστε Εντάξει.

Αριθμοί σελίδων

Περί κεφαλίδων και υποσέλιδων

Δημιουργία τεχνοτροπίας σελίδας με βάση την τρέχουσα σελίδα

Εισαγωγή ονόματος κεφαλαίου και αρίθμησης σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

Μορφοποίηση κεφαλίδων ή υποσέλιδων

Τροποποίηση προεπιλεγμένου πρότυπου εγγράφου