Αλλαγή προσανατολισμού σελίδας

Όλες οι ιδιότητες της σελίδας για τα έγγραφα κειμένου του Writer, όπως για παράδειγμα ο προσανατολισμός σελίδας, καθορίζονται από τεχνοτροπίες σελίδας. Εξ ορισμού, ένα νέο έγγραφο κειμένου χρησιμοποιεί την τεχνοτροπία σελίδας “Προεπιλογή” για όλες τις σελίδες. Αν ανοίξετε ένα υπάρχον έγγραφο κειμένου, ενδεχομένως να έχουν εφαρμοσθεί διαφορετικές τεχνοτροπίες σε διαφορετικές σελίδες.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι αλλαγές που εφαρμόζετε στις ιδιότητες σε μια τεχνοτροπία σελίδας θα επηρεάσουν μόνο τις σελίδες που χρησιμοποιούν την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Η τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας βρίσκεται στην γραμμή κατάστασης στο κατώτερο περίγραμμα του παραθύρου.

Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό σελίδας για όλες τις σελίδες

Αν το έγγραφο κειμένου σας περιλαμβάνει μόνο σελίδες με την ίδια τεχνοτροπία, μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητές τους ως εξής:

 1. Επιλέξτε Μορφή - Σελίδα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα.

 3. Στο Τύπος χαρτιού, επιλέξτε “Κατακόρυφα” ή “Οριζόντια”.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό σελίδας για ορισμένες μόνο σελίδες

Το LibreOffice χρησιμοποιεί τις τεχνοτροπίες σελίδας για να καθορίσει τον προσανατολισμό των σελίδων σε ένα έγγραφο. Οι τεχνοτροπίες σελίδας καθορίζουν περισσότερες ιδιότητες των σελίδων, για παράδειγμα, τα περιθώρια κεφαλίδων και υποσέλιδων ή των σελίδων. Μπορείτε είτε να αλλάξετε την τεχνοτροπία σελίδας “Προεπιλογή” για το τρέχον έγγραφο, ή να ορίσετε τις δικές σας τεχνοτροπίες σελίδας και να τα εφαρμόσετε σε οποιαδήποτε τμήματα του κειμένου σας.

Στο τέλος αυτής της σελίδας βοήθειας, θα αναπτύξουμε με λεπτομέρεια την εμβέλεια των τεχνοτροπιών σελίδας. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με αυτήν την ιδέα, παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα στο τέλος αυτής της σελίδας.

Εικονίδιο σημείωσης

Αντίθετα με τις τεχνοτροπίες των χαρακτήρων ή τις τεχνοτροπίες παραγράφων, οι τεχνοτροπίες σελίδας δεν έχουν ιεραρχία. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα τεχνοτροπία σελίδας βασισμένη στις ιδιότητες μιας υπάρχουσας, αλλά όταν αργότερα μεταβάλετε την αρχική τεχνοτροπία, η νέα τεχνοτροπία σελίδας δεν κληρονομεί αυτόματα τις αλλαγές.


Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό σελίδας για όλες τις σελίδες που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνοτροπία σελίδας, χρειάζεστε πρώτα μια τεχνοτροπία σελίδας και ύστερα να την εφαρμόσετε:

 1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.

 2. Πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδων.

 3. Δεξιοπατήστε σε μια τεχνοτροπία σελίδας και επιλέξτε Δημιουργία. Η νέα τεχνοτροπία σελίδας αρχικά λαμβάνει όλες τις ιδιότητες της επιλεγμένης τεχνοτροπίας σελίδας.

 4. Στη σελίδα της καρτέλας Διαχείριση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την τεχνοτροπία σελίδας στο πεδίο Όνομα, για παράδειγμα "Οριζόντια".

 5. Στο πεδίο Επόμενη τεχνοτροπία, επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας που επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί στην επόμενη σελίδα μιας σελίδας με τη νέα τεχνοτροπία. Δείτε την ενότητα σχετικά με την εμβέλεια των τεχνοτροπιών σελίδας στο τέλος αυτής της σελίδας βοήθειας.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα.

 7. Στο Τύπος χαρτιού, επιλέξτε “Κατακόρυφα” ή “Οριζόντια”.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τώρα έχετε ορίσει μια κατάλληλη τεχνοτροπία σελίδας με το όνομα "Οριζόντια". Για να εφαρμόσετε τη νέα τεχνοτροπία, διπλοπατήστε στην τεχνοτροπία σελίδας "Οριζόντια" στο παράθυρο Τεχνοτροπίες. Όλες οι σελίδες στην τρέχουσα εμβέλεια των τεχνοτροπιών σελίδας θα τροποποιηθούν. Εάν καθορίσατε την "επόμενη τεχνοτροπία" να είναι διαφορετική, μόνο η πρώτη σελίδα στην τρέχουσα εμβέλεια της σελίδας θα τροποποιηθεί.

Η εμβέλεια των τεχνοτροπιών σελίδας

Θα πρέπει να γνωρίζετε την εμβέλεια των τεχνοτροπιών σελίδας στο LibreOffice. Ποιες σελίδες του εγγράφου κειμένου σας θα επηρεαστούν από την επεξεργασία μιας τεχνοτροπίας σελίδας;

Τεχνοτροπίες μίας σελίδας

Μια τεχνοτροπία σελίδας μπορεί να ορισθεί ώστε να εφαρμόζεται σε μία σελίδα μόνο. Η τεχνοτροπία “Πρώτη σελίδα” είναι ένα παράδειγμα. Καθορίζετε αυτήν την ιδιότητα ορίζοντας μια διαφορετική τεχνοτροπία σελίδας ως "επόμενη τεχνοτροπία", στη σελίδα της καρτέλας Μορφή - Σελίδα - Διαχείριση.

Μια τεχνοτροπία που αφορά μόνο μία σελίδα ξεκινά από το κατώτερο περιθώριο του τρέχουσας τεχνοτροπίας σελίδας μέχρι την επόμενη αλλαγή σελίδας. Η επόμενη αλλαγή σελίδας εμφανίζεται αυτόματα όταν το κείμενο κυλά προς την επόμενη σελίδα, το οποίο μερικές φορές λέγεται "ομαλή αλλαγή σελίδας". Εναλλακτικά, μπορείτε να εισάγετε μια χειροκίνητη αλλαγή σελίδας.

Για να εισάγετε μια χειροκίνητη αλλαγή σελίδας στην θέση του δρομέα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter ή επιλέξτε Εισαγωγή - Χειροκίνητη αλλαγή και απλώς πατήστε Εντάξει.

Χειροκίνητα ορισμένη περιοχή μιας τεχνοτροπίας σελίδας

Η τεχνοτροπία σελίδας “Προεπιλογή” δεν ορίζει διαφορετικό "επόμενη τεχνοτροπία" στην καρτέλα Μορφή - Σελίδα - Διαχείριση. Αντίθετα, ως "επόμενη τεχνοτροπία" έχει ορισθεί επίσης η τεχνοτροπία “Προεπιλογή”. Όλες οι τεχνοτροπίες σελίδας που ακολουθούνται από την ίδια τεχνοτροπία σελίδας μπορούν να εκτείνονται σε πολλαπλές σελίδες. Τα άνω και κάτω περιγράμματα της περιοχής της τεχνοτροπίας σελίδας ορίζονται από "αλλαγές σελίδας με τεχνοτροπία". Όλες οι σελίδες ανάμεσα στις δύο αυτές "αλλαγές σελίδας με τεχνοτροπία" χρησιμοποιούν την ίδια τεχνοτροπία σελίδας.

Μπορείτε να εισάγετε μια "αλλαγή σελίδας με τεχνοτροπία" απευθείας στην θέση του δρομέα. Εναλλακτικά, μπορείτε να εφαρμόσετε την ιδιότητα "αλλαγή σελίδας με τεχνοτροπία" σε μια παράγραφο ή σε μια τεχνοτροπία παραγράφου.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εντολές:

Περί κεφαλίδων και υποσέλιδων

Δημιουργία τεχνοτροπίας σελίδας με βάση την τρέχουσα σελίδα

Εισαγωγή ονόματος κεφαλαίου και αρίθμησης σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

Μορφοποίηση κεφαλίδων ή υποσέλιδων