Αριθμοί σελίδων

Στο Writer, ο αριθμός σελίδας είναι ένα πεδίο που μπορείτε να εισάγετε στο κείμενό σας.

Εισαγωγή αριθμών σελίδων

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Αριθμός Σελίδας για να εισάγετε έναν αριθμό σελίδας στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Εικονίδιο συμβουλής

Αν δείτε το κείμενο "Αριθμός σελίδας" αντί για τον αριθμό, επιλέξτε Προβολή - Ονόματα πεδίων.


Παρόλα αυτά, αυτά τα πεδία θα αλλάξουν θέση όταν προσθέσετε ή διαγράψετε κείμενο. Έτσι είναι προτιμότερο να εισάγετε τον αριθμό σελίδας σε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο, τα οποία έχουν την ίδια θέση και επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Κεφαλίδα (όνομα τεχνοτροπίας σελίδας) ή Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Υποσέλιδο - (όνομα τεχνοτροπίας σελίδας) για να προσθέσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο σε όλες τις σελίδες με την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας.

Εκκίνηση με καθορισμένο αριθμό σελίδας

Τώρα επιθυμείτε να έχετε λίγο μεγαλύτερο έλεγχο στους αριθμούς σελίδας. Γράφετε ένα κείμενο το οποίο θα πρέπει να αρχίζει με τον αριθμό σελίδας 12.

 1. Κάντε κλικ μέσα στην πρώτη παράγραφο του εγγράφου σας.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος - Ροή κειμένου.

 3. Στην περιοχή Αλλαγές, ενεργοποιήστε το πεδίο Εισαγωγή. Ενεργοποιήστε το πεδίο Με τεχνοτροπία σελίδας απλώς για να μπορείτε να καθορίσετε το νέο Αριθμό σελίδας. Πατήστε στο πλήκτρο Εντάξει.

Εικονίδιο σημείωσης

Ο νέος αριθμός σελίδας είναι μια ιδιότητα της πρώτης παραγράφου της σελίδας.


Μορφοποίηση της τεχνοτροπίας των αριθμών σελίδας

Μπορείτε να ορίσετε ρωμαϊκή αρίθμηση στις σελίδες, δηλ. i, ii, iii, iv, κ.ο.κ.

 1. Κάντε διπλό κλικ αμέσως πριν το πεδίο του αριθμού σελίδας. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία πεδίων.

 2. Επιλέξτε ένα πρότυπο αρίθμησης και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνοτροπίες αριθμών σελίδας

Θέλετε μερικές σελίδες με ρωμαϊκή αρίθμηση, ακολουθούμενες από τις υπόλοιπες σελίδες με άλλη τεχνοτροπία.

Στο Writer, θα χρειασθείτε διαφορετικές τεχνοτροπίες σελίδων. Η πρώτη τεχνοτροπία σελίδας θα έχει ένα υποσέλιδο με ένα πεδίο αριθμού σελίδας μορφοποιημένο για ρωμαϊκή αρίθμηση. Η επόμενη τεχνοτροπία θα έχει ένα υποσέλιδο με πεδίο αριθμού σελίδας μορφοποιημένο διαφορετικά.

Και οι δύο τεχνοτροπίες σελίδας πρέπει να διαχωρίζονται με αλλαγή σελίδας. Στο Writer, μπορείτε να έχετε και αυτόματες και χειροκίνητες αλλαγές σελίδας.

Εξαρτάται από το έγγραφό σας τι είναι καλύτερο: η χρήση χειροκίνητης εισαγωγής για αλλαγή σελίδας μεταξύ τεχνοτροπιών σελίδας, ή η χρήση αυτόματης αλλαγής. Αν απλώς χρειάζεστε μια σελίδα τίτλου με διαφορετική τεχνοτροπία από τις υπόλοιπες σελίδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη μέθοδο:

Για να εφαρμόσετε διαφορετική τεχνοτροπία σελίδας στην πρώτη σελίδα

 1. Κάντε κλικ στην πρώτη σελίδα του εγγράφου σας.

 2. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.

 3. Στο παράθυρο Τεχνοτροπίες, πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδας.

 4. Διπλοπατήστε στην τεχνοτροπία "Πρώτη σελίδα".

Τώρα η σελίδα τίτλου σας έχει την τεχνοτροπία "Πρώτη σελίδα", και οι επόμενες σελίδες αυτόματα έχουν την τεχνοτροπία "Προεπιλογή".

Μπορείτε τώρα, παραδείγματος χάρη, να εισάγετε ένα υποσέλιδο μόνο για την τεχνοτροπία σελίδας "Προεπιλογή", ή να εισάγετε υποσέλιδα και στις δύο τεχνοτροπίες σελίδας, αλλά με διαφορετικά μορφοποιημένα πεδία αριθμών σελίδας.

Για να εφαρμόσετε χειροκίνητη εισαγωγή για αλλαγή τεχνοτροπίας σελίδας

 1. Πατήστε στην αρχή της πρώτης παραγράφου της σελίδας όπου θα εφαρμοσθεί μια διαφορετική τεχνοτροπία σελίδας.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Χειροκίνητη αλλαγή. Θα δείτε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αλλαγής.

 3. Στο πλαίσιο καταλόγου Τεχνοτροπία, επιλέξτε μια τεχνοτροπία σελίδας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν νέο αριθμό σελίδας. Πατήστε Εντάξει.

Η επιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας θα χρησιμοποιηθεί από την τρέχουσα παράγραφο μέχρι την επόμενη αλλαγή σελίδας με τεχνοτροπία. Ενδεχομένως να πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα τη νέα τεχνοτροπία σελίδας.

Εισαγωγή αριθμών σελίδας σε υποσέλιδα

Περί κεφαλίδων και υποσέλιδων

Εναλλασσόμενες τεχνοτροπίες σελίδας σε περιττές και άρτιες σελίδες

Δημιουργία τεχνοτροπίας σελίδας με βάση την τρέχουσα σελίδα

Εισαγωγή ονόματος κεφαλαίου και αρίθμησης σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

Μορφοποίηση κεφαλίδων ή υποσέλιδων