Τροποποίηση αρίθμησης σε αριθμημένη λίστα

Μπορείτε να αφαιρέσετε την αρίθμηση από μια παράγραφο σε μια αριθμημένη λίστα ή να αλλάξετε τον αριθμό με τον οποίο ξεκινά μια αριθμημένη λίστα.

Εικονίδιο συμβουλής

Αν επιθυμείτε αριθμημένες επικεφαλίδες, χρησιμοποιήστε την εντολή μενού Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίων για να αποδώσετε αρίθμηση σε τεχνοτροπία παραγράφου. Μην χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο Αρίθμηση στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.


Για να αφαιρέσετε τον αριθμό από μια παράγραφο σε μια αριθμημένη λίστα

  1. Κάντε κλικ μπροστά από τον πρώτο χαρακτήρα της παραγράφου από την οποία επιθυμείτε να αφαιρέσετε την αρίθμηση.

  2. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Για να μεταβάλετε τον αριθμό με τον οποίο ξεκινά μια αριθμημένη λίστα

  1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στην αριθμημένη λίστα.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Κουκίδες και αρίθμηση, και ύστερα κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές.

  3. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε για να ξεκινήσετε στο πλαίσιο Έναρξη με.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρίθμηση και τεχνοτροπίες αρίθμησης

Προσθήκη κουκκίδων

Προσθήκη αρίθμησης

Απενεργοποίηση Κουκίδων και Αρίθμησης για μεμονωμένες παραγράφους

Χρησιμοποιώντας υπομνήματα

Ορισμός περιοχών με αριθμούς

Σελίδα βίκι για την αρίθμηση παραγράφων κατά τεχνοτροπία