Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναγνώρισης αριθμών σε πίνακες

Το LibreOffice μπορεί να μορφοποιήσει αυτόματα τις ημερομηνίες που έχετε εισάγει σε έναν πίνακα, σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις του λειτουργικού σας συστήματος.

Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

- LibreOffice Writer - Πίνακας