Χρήση τεχνοτροπιών από διαφορετικό έγγραφο ή πρότυπο

Μπορείτε να εισάγετε τεχνοτροπίες από ένα άλλο έγγραφο ή πρότυπο εγγράφου στο τρέχον έγγραφο.

Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου Φόρτωση τεχνοτροπιών και από τα δύο

  1. Χρησιμοποιήστε τα πεδία ελέγχου στο τέλος του παραθύρου διαλόγου για να επιλέξετε τους τύπους τεχνοτροπιών που επιθυμείτε να εισάγετε. Για να αντικαταστήσετε τεχνοτροπίες στο τρέχον έγγραφο που έχουν το ίδιο όνομα με αυτά που εισάγετε, επιλέξτε Αντικατάσταση.

  2. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Πρότυπα και τεχνοτροπίες

Δημιουργία τεχνοτροπίας σελίδας με βάση την τρέχουσα σελίδα