Συνδυασμός αριθμημένων λιστών

Μπορείτε να συνδυάσετε πολλές αριθμημένες λίστες σε μία μοναδική λίστα συνεχόμενης αρίθμησης.

Για να συνδυάσετε συνεχόμενες αριθμημένες λίστες

  1. Επιλέξτε όλες τις παραγράφους που βρίσκονται στις λίστες.

  2. Στη γραμμή Μορφοποίηση, διπλοπατήστε το εικονίδιο Αρίθμηση ενεργή/ανενεργή.

Για να δημιουργήσετε μια αριθμημένη λίστα από μη συνεχόμενες παραγράφους:

  1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και σύρετε για να επιλέξετε ένα μέρος της πρώτης αριθμημένης παραγράφου. Αρκεί να επιλέξετε τουλάχιστον ένα χαρακτήρα.

  2. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και σύρετε ώστε να επιλέξετε σε κάθε αριθμημένη παράγραφο τις λίστες που επιθυμείτε να συνδυάσετε.

  3. Στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση, πατήστε δυο φορές το εικονίδιο Αρίθμηση ενεργή/ανενεργή.

Αρίθμηση και τεχνοτροπίες αρίθμησης

Προσθήκη κουκκίδων

Προσθήκη αρίθμησης

Απενεργοποίηση Κουκίδων και Αρίθμησης για μεμονωμένες παραγράφους

Χρησιμοποιώντας υπομνήματα

Ορισμός περιοχών με αριθμούς