Καθορισμός καταχωρίσεων ευρετηρίων ή πινάκων περιεχομένων

Καθορισμός καταχωρίσεων ευρετηρίων

  1. Κάντε κλικ σε μια λέξη ή επιλέξτε τις λέξεις στο έγγραφό σας τις οποίες επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως καταχώριση ευρετηρίου.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετηρίων - Καταχώριση ευρετηρίου και κάντε ένα από τα παρακάτω:

Καθορισμός καταχωρίσεων πινάκων περιεχομένων

Η καλύτερη μέθοδος για να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων είναι να αντιστοιχίσετε τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες παραγράφου επικεφαλίδας, όπως η "Επικεφαλίδα 1", στις παραγράφους που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στον πίνακα περιεχομένων.

Για να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία παραγράφου ως καταχώριση σε πίνακα περιεχομένων

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίων και πατήστε στην καρτέλα Αρίθμηση.

  2. Επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στον πίνακα περιεχομένων σας στο πεδίο Τεχνοτροπία παραγράφου.

  3. Στον κατάλογο Επίπεδο, πατήστε στο ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο επιθυμείτε να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία παραγράφου.

  4. Πατήστε στο Εντάξει. Μπορείτε τώρα να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία στις επικεφαλίδες στο έγγραφό σας και να τις συμπεριλάβετε έτσι στον πίνακα περιεχομένων.

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

Ενημέρωση, επεξεργασία και διαγραφή ευρετηρίων και πινάκων περιεχομένων

Μορφοποίηση ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων

Επεξεργασία ή διαγραφή καταχωρίσεων ευρετηρίου και πίνακα

Δημιουργία αλφαβητικών ευρετηρίων

Ευρετήρια χρήστη

Δημιουργία βιβλιογραφίας

Ευρετήρια για πολλαπλά έγγραφα