Εσοχές παραγράφων

Εικονίδιο σημείωσης

Για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Γενικά και έπειτα επιλέξτε μια νέα μονάδα μέτρησης στην περιοχή ρυθμίσεων.


Μπορείτε να μεταβάλετε τις εσοχές για την τρέχουσα παράγραφο ή για όλες τις επιλεγμένες παραγράφους ή για μια τεχνοτροπία παραγράφου.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε επίσης να ορίσετε εσοχές χρησιμοποιώντας το χάρακα. Για να εμφανίσετε το χάρακα, επιλέξτε Προβολή - Χάρακας.


Οι εσοχές υπολογίζονται αναφορικά με το αριστερό και δεξί περιθώριο της σελίδας. Αν επιθυμείτε η παράγραφος να εκτείνεται μέσα στο περιθώριο, ορίστε αρνητικό αριθμό.

Οι εσοχές διαφέρουν αναφορικά με την κατεύθυνση γραφής. Για παράδειγμα, κοιτάξτε την τιμή της εσοχής Πριν από κείμενο σε γλώσσες που γράφονται αριστερά προς δεξιά. Το αριστερό άκρο της παραγράφου έχει εσοχή ανάλογα με το αριστερό περιθώριο. Σε γλώσσες που γράφονται από δεξιά προς αριστερά, η παράγραφος έχει εσοχή ανάλογα με το δεξί περιθώριο.

Για μία προεξοχή της πρώτης γραμμής, εισάγετε έναν θετικό αριθμό στο Πριν από κείμενο και έναν αρνητικό στο Πρώτη γραμμή.

Μορφή - Παράγραφος - Εσοχές και διάστιχο

Χρησιμοποιώντας χάρακες

Πρότυπα και τεχνοτροπίες