Απενεργοποίηση συλλαβισμού συγκεκριμένων λέξεων

Αν το κείμενό σας συλλαβίζεται αυτόματα και μερικές λέξεις του συλλαβισμού δεν σας φαίνονται εύηχες, ή αν επιθυμείτε συγκεκριμένες λέξεις να μην συλλαβίζονται ποτέ, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το συλλαβισμό για αυτές τις λέξεις:

 1. Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Βοηθήματα γραφής

 2. Επιλέξτε ένα λεξικό στη λίστα Λεξικά ορισμένα από το χρήστη, και κάντε κλικ στην Επεξεργασία.

  Εάν η λίστα είναι κενή, κάντε κλικ στη Δημιουργία για να δημιουργήσετε ένα λεξικό.

 3. Στο πεδίο Λέξη, πληκτρολογήστε τη λέξη που επιθυμείτε να εξαιρέσετε από το συλλαβισμό, ακολουθούμενη από το σύμβολο του ίσον (=), για παράδειγμα, "προσποιητός=".

 4. Κάντε κλικ στη Δημιουργία, και ύστερα στο Κλείσιμο.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να εξαιρέσετε γρήγορα μια λέξη από το συλλαβισμό, επιλέξτε τη λέξη, επιλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά, και επιλέξτε "Καμία" στο πεδίο Γλώσσα.


Μερικές λέξεις περιέχουν ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες που το LibreOffice τους μεταχειρίζεται ως ενωτικά. Αν δεν επιθυμείτε να συλλαβίζονται τέτοιες λέξεις, μπορείτε να εισάγετε ένα ειδικό κώδικα που να εμποδίζει τον συλλαβισμό στην θέση που θα τον εισάγετε. Κάντε τα παρακάτω:

 1. Ενεργοποιήστε τις ειδικές λειτουργίες γλωσσών σύνθετης διάταξης κειμένου (CTL): Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας- Γλώσσες και σημειώστε Ενεργό για σύνθετη διάταξη κειμένου (CTL). Πατήστε Εντάξει.

 2. Τοποθετήστε τον δρομέα στη θέση που δεν επιθυμείτε συλλαβισμό.

 3. Επιλέξτε Εισαγωγή - Σημάδι μορφοποίησης - Μη αλλαγή μηδενικού πλάτους.

  Όταν εισαχθεί ο ειδικός χαρακτήρας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την CTL. Η CTL ήταν απαραίτητη για την εισαγωγή του ειδικού χαρακτήρα.

Συλλαβισμός

Ροή κειμένου