Εισαγωγή και επεξεργασία υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους

Οι υποσημειώσεις παραπέμπουν για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα στο τέλος της σελίδας, ενώ οι σημειώσεις τέλους στο τέλος του εγγράφου. Το LibreOffice αριθμεί αυτόματα τις υποσημειώσεις και τις σημειώσεις τέλους.

Για να εισάγετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους

  1. Πατήστε στη θέση του εγγράφου σας όπου επιθυμείτε να τοποθετήσετε την αγκύρωση της σημείωσης.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Υποσημείωση και σημείωση τέλους.

  3. Στην περιοχή Αρίθμηση, επιλέξτε τη μορφή που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Αν επιλέξετε Χαρακτήρας, πατήστε στο πλήκτρο Επιλογή και επιλέξτε το χαρακτήρα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για την υποσημείωση.

  4. Στην περιοχή Τύπος, επιλέξτε Υποσημείωση ή Σημείωση τέλους.

  5. Πατήστε Εντάξει.

  6. Πληκτρολογήστε τη σημείωση.

Εικονίδιο

Μπορείτε επίσης να εισάγετε υποσημειώσεις πατώντας στο εικονίδιο Άμεση εισαγωγή υποσημείωσης στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή.

Για να επεξεργαστείτε μια υποσημείωση ή σημειίωση τέλους

Απόσταση μεταξύ υποσημειώσεων