Αρίθμηση κεφαλαίων

Μπορείτε να τροποποιήσετε την ιεραρχία των επικεφαλίδων ή να αποδώσετε ένα επίπεδο της ιεραρχίας σε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία παραγράφου. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αρίθμηση κεφαλαίων και ενοτήτων σε τεχνοτροπίες παραγράφου επικεφαλίδων. Εξ ορισμού, η τεχνοτροπία παραγράφου "Επικεφαλίδα1" είναι στην κορυφή της ιεραρχίας κεφαλαίων.

Για να προσθέσετε αυτόματη αρίθμηση σε μια τεχνοτροπία επικεφαλίδας

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίων και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Αρίθμηση.

  2. Στο πεδίο Τεχνοτροπία παραγράφου, επιλέξτε την τεχνοτροπία επικεφαλίδας στην οποία επιθυμείτε να προσθέσετε αριθμούς κεφαλαίων.

  3. Στο πεδίο Αριθμοί, επιλέξτε την τεχνοτροπία αρίθμησης που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε και ύστερα πατήστε στο πλήκτρο Εντάξει.

Για να αφαιρέσετε την αυτόματη αρίθμηση κεφαλαίων από μια παράγραφο επικεφαλίδας

  1. Κάντε κλικ στην αρχή του κειμένου στην παράγραφο της επικεφαλίδας, ύστερα από τον αριθμό.

  2. Πατήστε το πλήκτρο οπισθοδιαγραφής για να διαγράψετε τον αριθμό.

Για να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία παραγράφου ως επικεφαλίδα

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίων και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Αρίθμηση.

  2. Επιλέξτε την προσαρμοσμένη τεχνοτροπία στο πεδίο Τεχνοτροπία παραγράφου.

  3. Πατήστε στο επίπεδο επικεφαλίδας που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε στην προσαρμοσμένη τεχνοτροπία παραγράφου στον κατάλογο Επίπεδο.

  4. Πατήστε στο πλήκτρο Εντάξει.

Αλλαγή του επιπέδου διάρθρωσης σε λίστες με κουκίδες και αρίθμηση

Τακτοποίηση κεφαλαίων στον περιηγητή