Δημιουργία τεχνοτροπίας σελίδας με βάση την τρέχουσα σελίδα

Μπορείτε να σχεδιάσετε μια διάταξη σελίδας και σύμφωνα με αυτή ύστερα να δημιουργήσετε μια τεχνοτροπία σελίδας.

Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να δημιουργήσετε μια τεχνοτροπία σελίδας που να εμφανίζει μία συγκεκριμένη κεφαλίδα, και μια άλλη τεχνοτροπία σελίδας που να εμφανίζει διαφορετική κεφαλίδα.

  1. Ανοίξτε ένα νέο έγγραφο κειμένου, επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδας.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο Νέα τεχνοτροπία από επιλογή και επιλέξτε από το υπομενού Νέες τεχνοτροπίες από επιλογή.

  3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σελίδα στο πεδίο Όνομα τεχνοτροπίας και ύστερα πατήστε στο πλήκτρο Εντάξει.

  4. Διπλοπατήστε το όνομα στον κατάλογο για να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία στην τρέχουσα σελίδα.

  5. Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Κεφαλίδα και επιλέξτε την νέα τεχνοτροπία σελίδας από τον κατάλογο.

  6. Πληκτρολογήστε το κείμενο που επιθυμείτε στην κεφαλίδα. Τοποθετήστε τον δρομέα στην περιοχή του κυρίως κειμένου έξω από την κεφαλίδα.

  7. Επιλέξτε Εισαγωγή - Χειροκίνητη αλλαγή.

  8. Στην περιοχή Τύπος, επιλέξτε Αλλαγή σελίδας και ύστερα επιλέξτε “Προεπιλογή” από το πεδίο Τεχνοτροπία.

  9. Επαναλάβετε τα βήματα 2-6 για δημιουργήσετε μια δεύτερη προσαρμοσμένη τεχνοτροπία σελίδας με διαφορετική κεφαλίδα.

Περί κεφαλίδων και υποσέλιδων

Καθορισμός διαφορετικών κεφαλίδων και υποσέλιδων

Εισαγωγή ονόματος κεφαλαίου και αρίθμησης σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

Μορφοποίηση κεφαλίδων ή υποσέλιδων

Πρότυπα και τεχνοτροπίες