Απενεργοποίηση αυτόματης διόρθωσης

Εξ ορισμού, το LibreOffice διορθώνει αυτόματα αρκετά συνηθισμένα ορθογραφικά λάθη που προκύπτουν κατά την πληκτρολόγηση και εφαρμόζει μορφοποίηση καθώς πληκτρολογείτε.

Για να αφαιρέσετε μια λέξη από τη λίστα της Αυτόματης διόρθωσης

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αντικατάσταση.

 3. Στη λίστα Αυτόματη διόρθωση, επιλέξτε το ζεύγος λέξεων που επιθυμείτε να αφαιρέσετε.

 4. Κάντε κλικ στη Διαγραφή.

Για να απενεργοποιήσετε την αντικατάσταση εισαγωγικών με τυπογραφικά εισαγωγικά

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.

 2. Πατήστε στην καρτέλα Τοπικές επιλογές.

 3. Καθαρίστε τα πλαίσια ελέγχου "Αντικατάσταση".

Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του πρώτου γράμματος μιας πρότασης

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές.

 3. Καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου "Κεφαλαιοποίηση του πρώτου γράμματος κάθε πρότασης".

Για να απενεργοποιήσετε τη σχεδίαση γραμμής κατά την πληκτρολόγηση τριών πανομοιότυπων χαρακτήρων

Στο LibreOffice όταν πληκτρολογήσετε τρεις από τους ακόλουθους χαρακτήρες στην αρχή μιας νέας παραγράφου και πατήσετε το πλήκτρο Enter, θα σχεδιαστεί αυτόματα μία γραμμή: - _ = * ~ #

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές.

 3. Καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου "Εφαρμογή περιγράμματος".

Χρήση αυτόματου κειμένου

Σχεδίαση γραμμών σε κείμενο

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναγνώρισης αριθμών σε πίνακες