Δημιουργία αριθμημένων λιστών ή λιστών με κουκίδες κατά την πληκτρολόγηση

Το LibreOffice μπορεί αυτόματα να εφαρμόσει αρίθμηση ή κουκίδες καθώς πληκτρολογείτε.

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αρίθμηση και χρήση κουκίδων

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης, πατήστε στην καρτέλα Επιλογές και μετά επιλέξτε “Λίστες αριθμημένες και με κουκκίδες”.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Αυτόματη διόρθωση και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το Κατά την πληκτρολόγηση.

Εικονίδιο συμβουλής

Η επιλογή αυτόματης αρίθμησης εφαρμόζεται μόνο σε παραγράφους που έχουν μορφοποιηθεί με τις τεχνοτροπίες παραγράφου "Προεπιλογή", "Σώμα κειμένου" ή "Εσοχή σώματος κειμένου".


Για να δημιουργήσετε μια αριθμημένη ή με κουκίδες λίστα καθώς πληκτρολογείτε

  1. Πληκτρολογήστε 1., i. ή I. για να ξεκινήσει μια αριθμημένη λίστα. Πληκτρολογήστε * ή - για να ξεκινήσει μια λίστα με κουκίδες. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μια δεξιά παρένθεση ύστερα από τον αριθμό αντί για μια τελεία, για παράδειγμα, 1) ή i).

  2. Εισάγετε ένα κενό, πληκτρολογήστε το κείμενό σας και ύστερα πιέστε το πλήκτρο Enter. Η νέα παράγραφος λαμβάνει αυτόματα τον επόμενο αριθμό ή την κουκίδα.

  3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο Enter για να ολοκληρώσετε τη λίστα.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια αριθμημένη λίστα με οποιονδήποτε αριθμό.


Αρίθμηση και τεχνοτροπίες αρίθμησης

Μορφή - Κουκίδες και αρίθμηση