Τακτοποίηση κεφαλαίων στον περιηγητή

Μπορείτε να μετακινήσετε τις επικεφαλίδες και το εξαρτημένο κείμενο πάνω και κάτω σε ένα έγγραφο κειμένου χρησιμοποιώντας τον περιηγητή. Μπορείτε να προβιβάσετε ή να υποβιβάσετε τα επίπεδα των επικεφαλίδων. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, μορφοποιήστε τις επικεφαλίδες στο έγγραφό σας με μία από τα προκαθορισμένες τεχνοτροπίες επικεφαλίδας παραγράφου. Για να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία παραγράφου για μια επικεφαλίδα, επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου, επιλέξτε την τεχνοτροπία στο πλαίσιο Τεχνοτροπία παραγράφου και ύστερα διπλοπατήστε σε έναν αριθμό στον κατάλογο Επίπεδα.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να μετακινήσετε γρήγορα τον δρομέα του κειμένου σε μια επικεφαλίδα στο έγγραφο, διπλοπατήστε στην επικεφαλίδα στον κατάλογο Περιήγηση.


Για να προσαρτήσετε την Περιήγηση, σύρετε τη γραμμή τίτλου στην άκρη της επιφάνειας εργασίας. Για να απελευθερώσετε την Περιήγηση διπλοπατήστε στο πλαίσιό της, ενώ πατάτε το πλήκτρο .

Για μετακινήσετε μια επικεφαλίδα πάνω ή κάτω στο έγγραφο

Εικονίδιο προειδοποίησης

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα επίπεδα επικεφαλίδας είναι ορατά στην περιήγηση. (εξ ορισμού όλα τα επίπεδα είναι ορατά). Διαβάστε τα παρακάτω βήματα για να δείτε πως μπορείτε να αλλάξετε τα ορατά επίπεδα επικεφαλίδας.


  1. Στην Βασική γραμμή, πατήστε στο εικονίδιο Περιήγηση Εικονίδιο για να ανοίξετε την Περιήγηση.

  2. Στην Περιήγηση, πατήστε στο εικονίδιο Προβολή περιεχομένου .

  3. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

  1. Σύρετε μια επικεφαλίδα σε νέα θέση στον κατάλογο Περιήγηση.

  2. Πατήστε μια επικεφαλίδα στον κατάλογο Περιήγηση και μετά πατήστε στο εικονίδιο Προβιβασμός κεφαλαίου ή στο εικονίδιο Υποβιβασμός κεφαλαίου .

Εικονίδιο σημείωσης

Για να μετακινήσετε μια επικεφαλίδα χωρίς το εξαρτημένο κείμενο, κρατήστε πατημένο το ενώ μεταφέρετε ή πατήστε τα εικονίδια Προαγωγή κεφαλαίου ή Υποβιβασμός κεφαλαίου.


Για να προβιβάσετε ή να υποβιβάσετε το επίπεδο μιας επικεφαλίδας

  1. Επιλέξτε την επικεφαλίδα στον κατάλογο Περιήγηση.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο Προβιβασμός επιπέδου  ή στο Υποβιβασμός επιπέδου .

Για να αλλάξετε τον αριθμό των επιπέδων των επικεφαλίδων που εμφανίζονται

Πατήστε στο εικονίδιο Εμφανιζόμενα επίπεδα επικεφαλίδων και μετά επιλέξτε έναν αριθμό από τον κατάλογο.