Ταξινόμηση εγγράφου

Η ταξινόμηση του εγγράφου και η ασφάλεια είναι ένα σημαντικό θέμα για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

Οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ χρηστών και οργανισμών που συνεργάζονται στην επιδίωξη ενός επιχειρηματικού σκοπού. Όταν περιλαμβάνονται ευαίσθητες πληροφορίες, θεωρείται ότι τα μέρη θα έχουν συμφωνήσει ποιες πληροφορίες είναι ευαίσθητες και πώς θα ταυτοποιούνται και πώς θα διαχειρίζονται τέτοιες πληροφορίες. Οποιοσδήποτε αποδέκτης μιας πηγής θα βασίζεται στον πάροχο της πληροφορίας για να ακολουθήσει τις συμφωνημένες διαδικασίες για να ταυτοποιήσει την ευαισθησία των πληροφοριών.

Το LibreOffice παρέχει τυποποιημένα μέσα για την έκφραση τέτοιων ευαίσθητων πληροφοριών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ των μερών, αν πρόκειται να υλοποιηθούν διαλειτουργικά συστήματα. Παρέχει ένα σύνολο τυπικών “πεδίων” που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση ευαίσθητων πληροφοριών. Δεν προσπαθεί να καθορίσει ποια πρέπει να είναι τα περιεχόμενα αυτών των “πεδίων”. Αυτή η προσέγγιση είναι μια βελτίωση ως προς την μόνη εναλλακτική που υπάρχει προς το παρόν, που είναι η χρήση από τον πάροχο μιας τυχαίας μεθόδου για να εκφράσει ευαισθησία που μπορεί να μην είναι χρήσιμη σε έναν αποδέκτη.

Αν και αυτό το πρότυπο έχει αναπτυχθεί με τον σκοπό να είναι εφαρμόσιμο σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας, το LibreOffice διατήρησε την ορολογία και τις κατηγορίες της αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας, όπου η επισήμανση ευαίσθητων δεδομένων προέρχεται από πολιτικές εθνικής ασφάλειας, ελέγχου εξαγωγών και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το LibreOffice υλοποίησε τα ανοικτά πρότυπα που παράχθηκαν από την TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.) ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο πωλητή. Δύο από αυτά είναι ενδιαφέροντα:

Κατηγορίες BAF

Οι προεπιλεγμένες κατηγορίες BAF για το LibreOffice καταχωρίζονται παρακάτω.

Εικονίδιο συμβουλής

Μόνο η κατηγορία πνευματικών ιδιοτήτων θα τροποποιήσει τη διάταξη του εγγράφου με υδατογράφημα, πεδία στην κεφαλίδα και το υποσέλιδο και γραμμή πληροφοριών στην κορυφή της περιοχής του εγγράφου. Κάθε εισαγόμενο στοιχείο στο έγγραφο ελέγχεται από το αρχείο ρύθμισης ταξινόμησης.


Πνευματική ιδιοκτησία

Πνευματικά δικαιώματα είναι ένας γενικός όρος για τη φύση των περιεχομένων του εγγράφου. Επιλέξτε αυτήν την κατηγορία για ταξινόμηση εγγράφου γενικού σκοπού.

Εθνική ασφάλεια

Επιλέγει την κατηγορία αυτού του εγγράφου για τον τύπο πολιτικής εθνικής ασφάλειας. Η επιλεγμένη κατηγορία αποθηκεύεται μαζί με το έγγραφο ως μεταδεδομένα BAILS στις ιδιότητες του αρχείου και δεν γίνεται καμιά τροποποίηση στη διάταξη του εγγράφου ή τη διεπαφή του χρήστη.

Έλεγχος εξαγωγής

Επιλέγει την κατηγορία αυτού του εγγράφου για τον τύπο πολιτικής ελέγχου εξαγωγών. Η επιλεγμένη κατηγορία αποθηκεύεται μαζί με το έγγραφο ως μεταδεδομένα BAILS στις ιδιότητες του αρχείου και δεν γίνεται καμιά τροποποίηση στη διάταξη του εγγράφου ή τη διεπαφή του χρήστη.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αναφερθείτε στην πολιτική ασφαλείας εταιρικών δεδομένων και στους υπεύθυνους πληροφοριών ασφάλειας για υποστήριξη στην ταξινόμηση εγγράφων.


Προεπιλεγμένα επίπεδα ταξινόμησης

ΤοLibreOffice παρέχει προεπιλεγμένα επίπεδα (BAILS) ταξινόμησης των εγγράφων που φαίνονται παρακάτω, ταξινομημένα με αυξανόμενο επίπεδο επαγγελματικής ευαισθησίας:

Προσαρμογή των επιπέδων διαβάθμισης.

Το LibreOffice επιτρέπει την προσαρμογή των επιπέδων διαβάθμισης για την επιχείρησή σας. Για να προσαρμόσετε τον αριθμό και το όνομα των επιπέδων, αντιγράψτε το αρχείο example.xml που βρίσκεται στο Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice - Διαδρομές - Διαβάθμιση σε ένα τοπικό φάκελο και επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα.

Εικονίδιο συμβουλής

Χρησιμοποιήστε το αρχείο τις τοπικές σας ρυθμίσεις του LibreOffice στο όνομα ως παράδειγμα.


Αποθηκεύστε το αρχείο και κάντε τις αναγκαίες αλλαγές στην παραπάνω διαδρομή διαβάθμισης για να προσπελάσετε το αρχείο.

Εικονίδιο συμβουλής

Ο διαχειριστής του συστήματός σας μπορεί να τοποθετήσει το αρχείο σε έναν διαδικτυακό φάκελο και να κάνει προσβάσιμες τις ρυθμίσεις ταξινόμησης του αρχείου σε όλους τους χρήστες.


Επικόλληση περιεχομένων σε έγγραφα με διαφορετικά επίπεδα ταξινόμησης.

Για να αποφευχθεί μια παράβαση στην πολιτική ασφάλειας, δεν επιτρέπεται τα περιεχόμενα με υψηλότερο επίπεδο διαβάθμισης να επικολληθούν σε έγγραφα με χαμηλότερο επίπεδο διαβάθμισης. Το LibreOffice θα εμφανίσει ένα προειδοποιητικό μήνυμα, όταν ανιχνεύσει ότι τα περιεχόμενα του προχείρου έχουν υψηλότερη διαβάθμιση ασφάλειας από το έγγραφο που προορίζεται.

Γραμμή διαβάθμισης

Η γραμμή Διαβάθμισης περιέχει εργαλεία για να βοηθήσουν τον ασφαλή χειρισμό εγγράφων.

Η γραμμή εργαλείων διαβάθμισης περιέχει πλαίσια καταλόγου για να βοηθήσει την επιλογή ασφαλείας του εγγράφου, σύμφωνα με την πολιτική κατηγορίας BAF και τα επίπεδα BAILS. Το LibreOffice θα προσθέσει προσαρμοσμένα πεδία στις ιδιότητες του εγγράφου (Αρχείο- Ιδιότητες, προσαρμοσμένη καρτέλα ιδιοτήτων) για να αποθηκεύσει την πολιτική διαβάθμισης ως μεταδεδομένα εγγράφου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Μεταβείτε στο μενού Προβολή - Γραμμές εργαλείων και επιλέξτε Διαβάθμιση