Κατάσταση άμεσου δρομέα

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον άμεσο δρομέα. Μπορείτε να ορίσετε τη συμπεριφορά του άμεσου δρομέα επιλέγοντας - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Κατάσταση άμεσου δρομέα

Πατήστε στη γραμμή εργαλείων

Εικονίδιο

Εναλλαγή άμεσης κατάστασης δρομέα


Ο άμεσος δρομέας σας επιτρέπει να πατήσετε σε οποιαδήποτε κενή περιοχή σε μια σελίδα για να τοποθετήσετε κείμενο, εικόνες, πίνακες, πλαίσια και άλλα αντικείμενα.

Εάν τοποθετήσετε τον άμεσο δρομέα σχεδόν στη μέση μεταξύ του αριστερού και του δεξιού περιθωρίου μιας σελίδας ή ενός κελιού πίνακα, το κείμενο που εισαγάγετε θα κεντραριστεί. Παρόμοια, το κείμενο στοιχίζεται δεξιά, όταν ο άμεσος δρομέας τοποθετείται στο δεξιό περιθώριο.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Το εργαλείο της αυτόματης διόρθωσης αφαιρεί αυτόματα κενές παραγράφους, στηλοθέτες, και κενά που μπήκαν από τον άμεσο δρομέα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον άμεσο δρομέα, τότε απενεργοποιήστε το εργαλείο αυτόματης διόρθωσης.


Ο άμεσος δρομέας ορίζει στηλοθέτες στη θέση του δρομέα. Εάν αλλάξετε αργότερα τους στηλοθέτες, η θέση του κειμένου στη σελίδα μπορεί επίσης να αλλάξει.