Εισαγωγή

Η γραμμή εργαλείων περιέχει διάφορες λειτουργίες για εισαγωγή πλαισίων, γραφικών, πινάκων και άλλων αντικειμένων.

Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω λειτουργίες:

Πίνακας

Εισάγει έναν πίνακα στο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο βέλος, να σύρετε για να επιλέξετε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών που θα συμπεριληφθούν στον πίνακα και μετά να πατήσετε στο τελευταίο κελί.

Εικονίδιο

Πίνακας

Ενότητα

Εισάγει μια ενότητα κειμένου στη θέση του δρομέα στο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου και μετά να επιλέξετε αυτήν την εντολή για να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενότητες για να εισάγετε κομμάτια κειμένου από άλλα έγγραφα, για να εφαρμοστούν προσαρμοσμένες διατάξεις στηλών ή για να προστατέψετε ή να κρύψετε κομμάτια κειμένου εάν ισχύει μια συνθήκη.

Εικονίδιο

Ενότητα

Χειροκίνητη εισαγωγή πλαισίου

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο στην θέση που μεταφέρετε στο έγγραφο. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να επιλέξετε τον αριθμό στηλών για το πλαίσιο.

Εικονίδιο

Εισαγωγή πλαισίου χειροκίνητα

Αιωρούμενο πλαίσιο

Εισάγει ένα αιωρούμενο πλαίσιο στο τρέχον έγγραφο. Τα αιωρούμενα πλαίσια χρησιμοποιούνται σε έγγραφα HTML για να εμφανίσουν τα περιεχόμενα ενός άλλου αρχείου.

Εικονίδιο

Κινούμενο Πλαίσιο

Άμεση εισαγωγή υποσημείωσης

Εισάγει μια υποσημείωση ή μια σημείωση τέλους στο έγγραφο. Η αγκύρωση για τη σημείωση εισάγεται στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αυτόματης αρίθμησης ή ενός προσαρμοσμένου συμβόλου.

Εικονίδιο

Άμεση εισαγωγή υποσημείωσης

Άμεση εισαγωγή σημείωσης τέλους

Οι υποσημειώσεις εισάγονται στο τέλος της σελίδας, ενώ οι σημειώσεις τέλους εισάγονται στο τέλος του εγγράφου.

Εικονίδιο

Άμεση εισαγωγή σημείωσης τέλους

Σημείωση

Εισάγει μια σημείωση στη τρέχουσα θέση του δρομέα.

Σελιδοδείκτης

Εισάγει έναν σελιδοδείκτη στη θέση του δρομέα. Μπορείτε, ύστερα να χρησιμοποιήσετε τον περιηγητή για μεταβείτε γρήγορα στην σημειωμένη θέση αργότερα. Σε ένα έγγραφο HTML, οι σελιδοδείκτες μετατρέπονται σε αγκυρώσεις στις οποίες μπορείτε να μεταβείτε από έναν υπερσύνδεσμο.

Εικονίδιο

Σελιδοδείκτης

Αρχείο

Εισάγει τα περιεχόμενα ενός άλλου εγγράφου στο τρέχον έγγραφο στη θέση του δρομέα.

Εικονίδιο

Αρχείο

Αυτόματο κείμενο

Δημιουργεί, επεξεργάζεται ή εισάγει αυτόματο κείμενο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μορφοποιημένο κείμενο, κείμενο με γραφικά, πίνακες και πεδία ως αυτόματο κείμενο. Για να εισάγετε γρήγορα αυτόματο κείμενο, πληκτρολογήστε τη συντόμευση για το αυτόματο κείμενο στο έγγραφό σας και μετά πατήστε F3.

Ειδικός χαρακτήρας

Επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει χαρακτήρες από την περιοχή συμβόλων που βρίσκεται στις εγκατεστημένες γραμματοσειρές.

Εικονίδιο

Ειδικός χαρακτήρας

Εισαγωγή πεδίων

Εισάγει ένα πεδίο στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Εικονίδιο

Εισαγωγή πεδίων

Στοιχεία ελέγχου

Το εικονίδιο των στοιχείων ελέγχου ανοίγει μια γραμμή εργαλείων με τα εργαλεία που χρειάζεστε για τη δημιουργία διαδραστικής φόρμας.

Icon

Στοιχεία ελέγχου φόρμας

Από αρχείο

Εισάγει μια εικόνα στο τρέχον έγγραφο .

Εικονίδιο

Εικόνα

Ήχος ή βίντεο

Εισάγει ένα αρχείο βίντεο ή ήχου στο έγγραφό σας.

Ήχος ή βίντεο


Τύπος

Εισάγει έναν τύπο στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο

Tύπος

Διάγραμμα

Εικονίδιο

Διάγραμμα

Αντικείμενο OLE

Εισάγει ένα αντικείμενο OLE στο τρέχον έγγραφο. Το αντικείμενο OLE εισάγεται ως σύνδεση ή ως ένα ενσωματωμένο αντικείμενο.

Εικονίδιο

Αντικείμενο OLE

Εισαγωγή ευρετηρίου

Εισάγει ένα ευρετήριο ή έναν πίνακα περιεχομένων στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Καταχώριση

Σημειώνει το επιλεγμένο κείμενο ως ευρετήριο ή πίνακα καταχώρισης περιεχομένων.

Εικονίδιο

Καταχώριση