Αναφορά κελιού

Εμφανίζει τη θέση του δρομέα κελιού σε έναν πίνακα.