Προεπισκόπηση δύο σελίδων

Εμφανίζει δύο σελίδες στο παράθυρο της προεπισκόπησης εκτύπωσης. Οι μονοί αριθμοί θα εμφανίζονται πάντα στη δεξιά πλευρά, ενώ οι ζυγοί στην αριστερή.

Εικονίδιο

Προεπισκόπηση δύο σελίδων