Εστίαση προεπισκόπησης

Καθορίζει το επίπεδο εστίασης της προεπισκόπησης εκτύπωσης.