Επανεκκίνηση αρίθμησης

Επανεκκινεί την αρίθμηση του κειμένου. Η δυνατότητα εμφανίζεται μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος μέσα σε κείμενο με αρίθμηση ή κουκκίδες.

Εικονίδιο

Επανεκκίνηση αρίθμησης