Αρίθμηση ανενεργή

Απενεργοποιεί την αρίθμηση ή τις κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο ή τις επιλεγμένες παραγράφους.

Εικονίδιο

Αρίθμηση ανενεργή