Άθροισμα

Ενεργοποιεί τη συνάρτηση αθροίσματος. Σημειώστε ότι ο δρομέας πρέπει να βρίσκεται στο κελί όπου επιθυμείτε να εμφανιστεί το άθροισμα.

Το LibreOffice αναγνωρίζει την περιοχή κελιών για τη συνάρτηση αθροίσματος εφόσον τα κελιά είναι συμπληρωμένα με αριθμούς. Πριν να εισάγετε τα δεδομένα, πρέπει να ενεργοποιήσετε την Αναγνώριση αριθμών στο μενού περιεχομένου του πίνακα.

Πατήστε στο Εφαρμογή για να αποδεχτείτε τον τύπο αθροίσματος, όπως εμφανίζεται στη γραμμή εισαγωγής.

Εικονίδιο

Άθροισμα